БОРИШКЕВИЧ ІРИНА ІГОРІВНА

кандидат економічних наук,

асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

          У 2011 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу з присвоєнням кваліфікації операціоніста з фінансів і кредиту за спеціальністю «Фінанси і кредит».
У 2014 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з присвоєнням кваліфікації магістра з обліку і аудиту, викладача економіки за спеціальністю «Облік і аудит».
Починаючи з 2017 року працює бізнес-тренером Школи бізнесу та менеджменту.
З 2018 року працює у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на посаді асистента кафедри управління та бізнес-адміністрування. Має досвід роботи керівника в одному із закладів мережі «Pizza Plus Group» (5 років досвіду в ресторанному бізнесі).
У 2019 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема кандидатської дисертації: «Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств».
Володіє іноземними мовами: англійською, польською, російською.
Наукові інтереси: розвиток системи стратегічного управління в сучасному бізнес-середовищі, удосконалення механізму формування та впровадження стратегії розвитку, розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємства.

 1. Якубів В. М., Боришкевич І. І. Проблеми й перспективи вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2014. Вип. 10(2). С. 15-22.
 2. Боришкевич І. І. Теоретичні підходи до розуміння сутності стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств // Інноваційна економіка. 2016. № 9-10. С. 88-92.
 3. Якубів В. М., Боришкевич І. І. Стратегічний набір як невід’ємний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств // Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 284-289.
 4. Боришкевич І. І. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2017. Вип. 12, Том 1. С. 6-12.
 5. Boryshkevych I. I. The Development Strategy Formulation for the Agricultural Enterprises // Perspectives – Journal on Economic Issues. 2017. Vol. 6. P. 85-91.
 6. Boryshkevych I. I. Strategic Management at Agricultural Enterprises as an Essential Tool on the Way to European Integration // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». 2017. Вип. 5 (127). С. 79-83.
 7. Боришкевич І. І. Методологія формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств // Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/156.pdf.
 8. Якубів В. М., Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д. Стратегічний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. Вип. 14. Т 2. С. 16-24.
 9. Yakubiv V., Boryshkevych I. Strategic Analysis of the Development of Renewable Energetics in the World and in Ukraine // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2018. Vol. 5. № 3-4. P. 33-43.
 10. Якубів В. М., Боришкевич І. І. Стратегічне управління як невід’ємна складова розвитку сільськогосподарського підприємства // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (19-22 жовтня 2016 р.). Харків: 2016. С. 159-162.

Дисципліни, які викладає: Стратегічне управління, Менеджмент та бізнес-адміністрування, HR-менеджмент, PR-менеджмент і бренд-менеджмент, Тайм-менеджмент і діловодство, Бізнес-етика і ділова комунікація

Організація заходів: організація і проведення Серії тренінгів для успішних людей впродовж 2017-2019 рр.

Участь у проектах: Учасник проекту Державного фонду фундаментальних досліджень «ДФФД-83» «Дослідження стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільського господарства України» (2018 р.).

Підвищення кваліфікації:

 1. Курс «Social Media Marketing», проведений консалтинговим агенством SMM School, 2016 р.
 2. Тренінг «Ресторанна та готельна математика: управління прибутковістю», проведений компанією «HoRes Pro», м. Львів, 29-30 червня 2017 р.
 3. Тренінг «Проектний менеджмент в ігровій індустрії» в рамках європейського проекту GameHub, 12 лютого – 16 квітня 2018 рр.

Тренінг з питань публічного управління та адміністрування, проведений експертами Малопольської школи публічного управління в рамках програми DOBRE, 13-14 вересня 2018 р.