П’ЯТНИЧУК ІРИНА ДМИТРІВНА

кандидат економічних наук,

доцент кафедри управління на бізнес-адміністрування

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2005 р. закінчила з відзнакою Івано-Франківський комерційний технікум  за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

У 2008 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та отримала диплом магістра з присвоєнням кваліфікації економіста-бухгалтера, викладача економіки за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2011 р. вступила в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). У 2013 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Управлінський облік витрат у системі бюджетування на нафтопереробних підприємствах».

З 2018 р. працює у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на кафедрі управління та бізнес-адміністрування, організатор і тренер Першої школи управлінців нової генерації та тренер Школи бізнесу і менеджменту.

Автор понад 50 праць наукового та понад 20 навчально-методичного характеру.

Володіє іноземними мовами: англійська – хороше розуміння (Intermediate, В1-В2), німецька, польська та іспанська – початковий рівень (А1-А2).

Платформи: Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, Visio, Project. Хмарні сервіси: Google Диск, Бітрікс24, Trello, Crello, Canva, Prezi, Piktochart, Stripo, MindMeister, easel.ly, Venngage, lpgenerator, Draw.io.

Наукові інтереси: публічне управління та адміністрування, аналітичне забезпечення системи управління.

Нагороди:

 1. Грамота ПВНЗ «Університет Короля Данила» за сумлінну працю та значний внесок у розвиток науки та вищої освіти в університеті (2015 р.).
 2. Грамота ПВНЗ «Університет Короля Данила» за сумлінну працю та значний внесок у розвиток науки та вищої освіти в університеті (2017 р.).

 1. Piatnychuk I. D. Сonceptual approach to construction of accounting and information provision of social responsibility for business enterprises through the prism of the business partnership system / I. D. Piatnychuk N. I. Pylypiv, Yu. V. Maksymiv // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – № 27. – pp. 201-211. (Web of Science)
 2. Piatnychuk I. Accounting support organizing in the system of work partnerships among commercial banks / Y. Maksymiv, N. Pylypiv, І. Piatnychuk, M. Pylypiv // Perspektives – Journal on economic issues: International School of Management Slovakiya. – 2017. – Vol. 1. – Issue 3. – pp. 136-146.
 3. Piatnychuk I. Modern aspects of organizing informational-accounting and provision of system of work partnership among commercial banks / N. Pylypiv, I. Piatnychuk // London Review of Education and Science, 2015. – № 2(18). –  Vol. VII. – «Imperial College Press», 2015. – pp. 287-294.
 4. П’ятничук І. Д. Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України / Н. І. Пилипів, І. Д. П’ятничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. – Вип. 7. – Т. 2. – С. 113–120. (Index Copernicus International)
 5. П’ятничук І. Д. Організація управлінського обліку витрат в умовах застосування програмного забезпечення системи бюджетування [Електронний ресурс] / І. Д. П’ятничук // Ефективна економіка. – 2012. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua. (Index Copernicus International).
 6. П’ятничук І. Д. Формування сучасного концептуального підходу до визначення поняття «система бюджетування» [Електронний ресурс] / І. Д. П’ятничук // Ефективна економіка. – 2013. – № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua. (Index Copernicus International).
 7. П’ятничук І. Д. Категоріальний апарат та інструментарій системи бюджетування / І.Д. П’ятничук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2014. – Вип. 9. – С. 241-248.
 8. П’ятничук І.Д. Систематизація підходів до визначення принципів і методів бюджетування / І. Д. П’ятничук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – Вип. 12. – C. 228-236.
 9. П’ятничук І. Д. Обліково-інформаційне забезпечення управління діяльністю деревообробних підприємств з виробництва твердого біопалива / Н.І. Пилипів, І.Д. П’ятничук, М. М. Марків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 185-193. (Index Copernicus International).
 10. Соціально-економічний розвиток регіону: сучасні реалії та перспективи: Монографія / За ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна. – Івано-Франківськ: Видавець МПП «ТАЛЯ», 2017. – 435 с. (особистий внесок автора підрозділ «Концептуальний підхід до побудови організаційних моделей ведення управлінського обліку на деревообробних підприємствах з виробництва твердого біопалива»).

Має досвід роботи фінансового консультанта з середнього і малого бізнесу в банківській сфері та диспетчера деканату економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2013 р. по 2018 р. – доцент кафедри обліку і оподаткування ПВНЗ «Університет Короля Данила».

З 2018 р. працює у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на кафедрі управління та бізнес-адміністрування, організатор і тренер Першої школи управлінців нової генерації та тренер Школи бізнесу і менеджменту.

Дисципліни, які викладає: Бізнес-аналітика в менеджменті, Project manager для адміністраторів, Управлінська аналітика, Тренінг-курс «Бізнес-аналітика та моделювання бізнес-процесів». Керує магістерськими і бакалаврськими роботами.

Наукові інтереси: публічне управління та адміністрування, аналітичне забезпечення системи управління.

Електронні бібліотеки: Google scholar; ORCID; Реферативна база даних НБУВ.

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. Участь у програмі Erasmus+:

–  Youth in Action: 2nd EUSDR Platform Meeting: «Learning Pathways to Social Cohesion. Synergies between Formal and Non Formal Learning», 18-19.05.2016 р. (Відень, Австрія);

–  12th Economic Forum of Young Leaders, 05-07.09.2017 р. (NOWY SĄCZ – KRYNICA ZDRÓJ, Республіка Польща).

 1. Випускниця курсу«Практичне бізнес-планування для малого та середнього бізнесу» Українсько-канадський бізнес-центр SBEDIF.
 2. Пройшла курс з підвищення кваліфікації з теми «Методика викладання економічних дисциплін» в період з 27.11.2017 р. по 15.12.2017 р. у кількості 108 годин (Mitorganisator Senior Experten Service Stiftungder Deutschen Wirtschaft für international Zusammenarbeit GmbH).
 3. Участь у міжнародному семінарі-тренінгу«Як вивчити економіку легко», 04.12.2017 р.
 4. Успішно закінчено курси:

–  курси англійської мови «Перші Київські курси іноземних мов», 2016 р.;

– курси іспанської мови «Дон Кіхот», 2017 р.;

«Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, 11.06.2017 р.;

– «Критичне мислення для освітян» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, 05.12.2017 р.;

– «Підготовка та впровадження проектів розвитку громад» / платформа онлайн-курсів Prometheus, 2018 р.;

– «Візуалізація даних» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, липень 2018 р.;

– «Цифрові комунікації у глобальному просторі» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, серпень 2018.;

–  «Комунікаційні інструменти для побудови репутації» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, серпень 2018 р.;

– «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти» / Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), січень-лютий 2019 р..

 1. Успішно пройдено навчання і складено іспит з:

– «Основ цифрового маркетингу» від Google Digital Workshop, 23.02.2019 р.

– «Digital Skills: Web Analytics» / Future learn, 01.09.2019 р.

7. Пройшла навчання з проблем гендерної рівності та гендерно орієнтованого бюджетування в обсязі 12 год. / Проект «Гендерне бюджетування в Україні», травень 2019 р.