Засідання кафедри управління та бізнес-адміністрування

23 травня 2023 р. на засідання кафедри управління та бізнес-адміністрування відбулось представлення результатів наукових досліджень аспірантів спеціальності 281: «Публічне управління та адміністрування»:

  1. Мукана Івана Васильовича, 4 курсу вечірньої державної форми навчання на тему «Механізм виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: державно-управлінський вимір». Науковий керівник к.н. з держ. упр., доц. Шикеринець В. В.
  2. Прощука Едуарда Петровича на тему «Публічне управління у сфері фізичної культури і спорту: європейська модель та її впровадження в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Науковий керівник д. політ. наук, проф. Нагорняк М.М.

Заслухавши доповідь здобувача, презентацію наукових результатів дисертації Мукана Івана Васильовича на тему «Механізм виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: державно-управлінський вимір», ознайомившись з висновком наукового керівника к.н.д.у., доц. Шикеринця В. В., дисертаційним дослідженням аспіранта Мукана І. В., письмовими висновками рецензентів штатних працівників кафедри управління та бізнес-адміністрування (д.н.д.у., проф. Сурай І. Г., к.е.н. Боришкевич І. І.), в якому вони вказують про актуальність, наукову новизну та практичне значення дисертаційного дослідження та доповіддю аспіранта, сформовано висновок, що дисертаційне дослідження аспіранта виконане згідно вимог, є завершеним та відповідає Вимогам МОН України наказу № 40 від 12.01.2017 р.(зі змінами).

Заслухавши доповідь здобувача, презентацію наукових результатів дисертації Прощука Едуарда Петровича, ознайомившись з висновком наукового керівника д. політ. наук., проф. Нагорняка М.М., письмовими висновками рецензентів штатних працівників кафедри управління та бізнес-адміністрування  д. держ. упр., проф. Сурай І.Г., к.е.н., доц., завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування П’ятничук І.Д., в яких вони вказують про актуальність, наукову новизну та практичне значення дисертаційного дослідження та доповіддю аспіранта, сформовано висновок, що дисертаційне дослідження аспіранта виконане згідно вимог, є завершеним та відповідає Вимогам МОН України наказу № 40 від 12.01.2017 р.(зі змінами).

Наступним кроком є проведення методичного семінару по даних дисертаційних дослідженнях.

Бажаємо успіхів нашим аспірантам!