Академічна доброчесність

Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про запобігання академічному плагіату та інших видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Склад комісії з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Лист МОН України “До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності”

Академічна доброчесність – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (pnu.edu.ua)