БОРИШКЕВИЧ ІРИНА ІГОРІВНА

кандидат економічних наук, викладач кафедри,

заступник директора з наукової роботи ІПОДП, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених PNU,

менеджер та спікер ГО «Школа бізнесу і менеджменту»

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2011 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу з присвоєнням кваліфікації операціоніста з фінансів і кредиту за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2014 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з присвоєнням кваліфікації магістра з обліку і аудиту, викладача економіки за спеціальністю «Облік і аудит».

Починаючи з 2017 року до сьогодні працює бізнес-тренером ГО «Школа бізнесу і менеджменту». Має досвід роботи керівника в одному із закладів мережі «Pizza Plus Group» (5 років досвіду в ресторанному бізнесі).

З вересня 2018 р. по липень 2021 р. працювала у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на посаді асистента кафедри управління та бізнес-адміністрування. 

У червні 2019 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема кандидатської дисертації: «Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств».

У 2019 році – робота у приймальній комісії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: працівник ЄДЕБО, технічний секретар, відповідальний секретар Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

У 2020 році – учасник стратегічної сесії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо внесення пропозицій до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 рр.

У 2020 році брала участь у робочих групах університету щодо ведення сторінки Instagram та святкування 80-ти річчя університету.

З жовтня 2020 р. по вересень 2022 р. – секретар Вченої ради Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

У 2020 році отримала державну іменну стипендію для увічнення подій Революції Гідності – Героїв Небесної Сотні.

У 2020 році – у співавторстві розробила та провела 2 онлайн-марафони за авторською методикою: «Тайм-менеджмент: просто у 4 кроки».

У 2021 та 2023 роках – амбасадор проєкту «Найбільший урок у світі», UNICEF (ООН).

У 2021 році – керівник робочої групи з формування стратегії розвитку Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

З квітня 2021 року до сьогодні – викладач курсів підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти та довузівської підготовки.

З вересня 2021 року до сьогодні працює у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посаді викладача кафедри управління та бізнес-адміністрування. Академнаставник груп студентів спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент». Здійснює керівництво магістерськими, бакалаврськими, курсовими роботами та консультаційними проєктами.

У 2021 році – номінант конкурсу «Молодий вчений року», номінація «Громадська організація – популяризатор науки».

З серпня 2022 р. до грудня 2022 р. – агент Офісу підтримки вченого (УКРІНТЕІ).

З вересня 2022 р. до сьогодні – заступник директора з наукової роботи Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

З вересня 2022 р. до сьогодні – голова Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2023 році – отримала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Знання іноземних мов: англійська мова (B1), польська мова (A2).

Платформи і сервіси: сервіси та програмні продукти від Microsoft,  інструменти Google, Crello, Canva, Prezi, Tilda Publishing, of.ua, Diagrams.net, Kahoot, Mentimeter, QR Генератор, Cutt.ly, Zoom, CiscoWebex та ін.

Нагороди та подяки:

Нагороджена почесною грамотою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за високий професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди святкування 80-річчя університету, 2020 р.

Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації за активну просвітницьку роботу серед молоді Прикарпаття та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання, 2022 р.

Нагороджена подякою Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради за високий рівень організації і проведення тренінгу «Формування стратегії розвитку закладу освіти» для керівників закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської міської територіальної громади, 2023 р.

Наукові профілі:

Scopus Author ID 57222629125
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57222629125
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7508-6556
ResearcherID AAI-8179-2020
https://publons.com/researcher/3343211/iryna-boryshkevych/
Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=IUmAG8oAAAAJ&hl=uk

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опублікувала 1 монографію, 1 навчальний посібник, 38 статей у наукових виданнях (з них 5 – у журналах з індексами цитування Scopus та/або Web of Science), 32 тез доповідей у наукових конференціях, розробила 16 методичних рекомендацій та 2 практикуми, отримала 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Наукові інтереси: розвиток системи стратегічного управління в публічному управлінні та бізнес-середовищі, удосконалення системи управління персоналом, формування ефективної системи тайм-менеджменту, розвиток soft skills в управлінській діяльності та ін. 

Монографія

Боришкевич І. І., Якубів В. М. Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств : монографія. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2020. 235 с.

Навчальний посібник

Боришкевич І. І. Менеджмент та адміністрування : навчальний посібник / Ірина Ігорівна Боришкевич. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. 265 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science:

 1. Boryshkevych І., Halas L., Yakubiv V., Hryhoruk I., Turala M. Modeling the sustainable development of the foreign economic activity of agricultural enterprises (case for Ukraine). IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2023, Vol. 1150 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1150/1/012009 (Scopus)
 2. Sas L., Boryshkevych I., Yakubiv V., Maksymiv Yu., Iwaszczuk A. Methodical Approach to Complex Evaluation of Technological Support of Production in Agricultural Enterprises. Proceedings on Engineering Sciences. 2022. Vol. 4. № 4. P. 417-430. https://doi.org/10.24874/PES04.03.004 (Scopus)
 3. Yakubiv V., Boryshkevych I., Piatnychuk I., Iwaszczuk N., Iwaszczuk A. Strategy for the Development of Bioenergy Based on Agriculture: Case for Ukraine. International Journal of Renewable Energy Research. 2020. Vol. 10. No. 3. P. 1092-1102. (Scopus, Web of Science)
 4. Zoriana Buryk, Olha Zhuk, Iryna Boryshkevych, Iryna Piatnychuk, Nataliia Horohotska, Nataliia Varenia Mechanisms of Management of Social and Economic Security of The State on the Basis of Data Formalization (Case of Ukraine): International Business Information Management Conference (34th IBIMA) Madrid, Spain 13-14 November 2019. pp 11133-11135. (Web of Science).
 5. Yakubiv V., Boryshkevych I., Yakubiv R. Balanced System of Economic Performances as a Strategy-forming Tool of Development of Agricultural Enterprises. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2019. Vol. 19. Issue 3. P. 669-679 (Web of Science)

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до фахових видань України (за останні 5 років):

 1. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Оцінювання рівня тайм-менеджменту у студентів. Ефективна економіка. 2023. № 9. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2147.  https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.9.8
 2. Boryshkevych I., Yakubiv V. Theoretical Principles of Motivation Management in the Territorial Community. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2023. Vol. 10. № 2. P. 24-32. https://doi.org/10.15330/jpnu.10.2.24 (Index Сореrnicus)
 3. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Бенчмаркінг конкурентоздатності на прикладі ГО «Школа бізнесу і менеджменту. Приазовський економічний вісник. 2023. № 2 (34). С. 35-41. https://doi.org/10.32782/2522-4263/2023-2-7
 4. Боришкевич І. І., Томашевська А. В. Основні засади стратегічного публічного управління економічною безпекою України. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2023. № 2 (32). С. 40-45. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-2-8669 URL: https://www.inter-nauka.com/issues/administration2023/2
 5. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Здійснення стратегічного аналізу на прикладі ГО «Школа бізнесу і менеджменту». Ефективна економіка. 2023. № 2. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1133. https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.11
 6. Боришкевич І. І., Якубів В. М., Григорук І. І. Розвиток лідерства та командоутворення у діяльності закладів освіти. Modern Economics. 2022. № 35. C. 34-42. https://doi.org/10.31521/modecon.V35(2022)-06
 7. Piatnychuk I., Boryshkevych I., Tomashevska A., Hryhoruk I., Sala D. Online Tools in Providing Feedback in Management. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2022. Vol. 9. № 3. P. 5-17. https://doi.org/10.15330/jpnu.9.3.6-17 (Index Сореrnicus)
 8. Boryshkevych I., Yakubiv V., Zawicki M. Methods for Evaluation of the Effectiveness Level of the Territorial Community’s Development Strategy. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2022. Vol. 9. № 3. P. 28-35. https://doi.org/10.15330/jpnu.9.3.28-35 (Index Сореrnicus)
 9. Yakubiv V., Boryshkevych I., Hryhoruk I., Maksymiv Yu., Yakubiv R. Strategic perspectives of the development of the personnel management system in Ukraine’s modern educational institutions. Регіональна економіка. 2022. № 3. С. 67-75. https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-3-7
 10. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Вплив теорії поколінь на формування мотивації працівників. Економіка та суспільство. 2022. № 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1541. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-12
 11. Жук О. І., Томашевська А. В., Боришкевич І. І. Фінансове планування суб’єктів бізнесу в системі фінансового менеджменту. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18. С. 103-112. https://doi.org/10.15330/apred.2.18.103-112
 12. Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д. Планування PR-кампанії на прикладі громадської організації. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18. С. 95-103. https://doi.org/10.15330/apred.2.18.95-103
 13. Боришкевич І. І., Якубів В. М., Романюк Х. Р. Використання теорій мотивації людської діяльності у сфері державної служби. Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління. 2022. № 1 (61). С. 12-18. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-1(61)-2
 14. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Особливості та важливість формування стратегії розвитку для територіальної громади. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2022. Т. 33 (72). № 2. https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.2/21
 15. Боришкевич І. І. Особливості етики ділового спілкування у сучасному ринковому середовищі. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип. 17. Т 1. С. 67-75. https://doi.org/10.15330/apred.1.17.67-75
 16. Boryshkevych I. Development of Pedagogical Staff as an Integral Element of Forming a Positive Image of an Educational Institution. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2021. Vol. 8. № 3. P. 52-59. https://doi.org/10.15330/jpnu.8.3.52-59
 17. Боришкевич І. І., Дєгтяр О. А., Подолян М. І. Ефективний бренд у сфері ресторанного бізнесу як складова брендингу міста: державно-управлінський аспект. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2021. №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-5-7637
 18. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Формування типової маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8802
 19. Boryshkevych I. Iwaszczuk A. Modelling of the Strategic Planning Process at an Agricultural Enterprise. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2020. Vol. 7. No. 3. P. 137-146.
 20. Якубів В. М., Боришкевич І. І., Шматковська Т. О., Якубів Р. Д. Система стратегічного управління персоналом в органах публічного управління. Вісник Прикарпатського університету. 2020. Вип. 15. С. 3-6.
 21. Якубів В. М., Боришкевич І. І. Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 144-153.
 22. Боришкевич І. І., Жук О. І., П’ятничук І. Д. Використання основних інструментів тайм-менеджменту задля підвищення особистої ефективності. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7876
 23. Пилипів Н. І., П’ятничук І. Д., Боришкевич І. І. Концептуальні аспекти бізнес-аналітики як основи фінансової стійкості банків. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2019. Вип. 15. Т 1. С. 95-105.
 24. Boryshkevych I. Formulation of a Typical Development Strategy for Agricultural Enterprises (by the Method of Hoshin Kanri). Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2019. Vol. 6. No. 3-4. P. 15-21.
 25. Yakubiv V., Boryshkevych I. Strategic Analysis of the Development of Renewable Energetics in the World and in Ukraine. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2018. Vol. 5. No. 3-4. P. 33-43.
 26. Якубів В. М., Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д. Стратегічний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. Вип. 14. Т 2. С. 16-24.
 27. Боришкевич І. І. Методологія формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/156.pdf.

Авторські свідоцтва:

 1. Якубів В. М., Боришкевич І. І. Літературний письмовий твір наукового характеру «Практикум студентів з вивчення курсу «Стратегічне управління». № 96815. Дата реєстрації: 20.03.2020.
 2. Якубів В. М., Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д., Григорук І. І., Жук О. І., Горогоцька Н. І. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів ОР «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування». № 98476. Дата реєстрації: 07.07.2020.
 3. П’ятничук І. Д., Горогоцька Н. І., Якубів В. М., Жук О. І., Боришкевич І. І., Григорук І. І. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія публічного управління» для студентів ОР «бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування». № 98474. Дата реєстрації: 07.07.2020.
 4. Горогоцька Н. І., Якубів В. М., Жук О. І., Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д., Григорук І. І. Літературний письмовий твір наукового характеру «Наскрізна програма виробничої практики та методичні рекомендації». № 98478. Дата реєстрації: 07.07.2020.
 5. Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д., Якубів В. М., Григорук І. І., Жук О. І., Горогоцька Н. І. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання бакалаврських робіт для студентів ОР «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування». № 98477. Дата реєстрації: 07.07.2020.
 6. Жук О. І., Якубів В. М., Горогоцька Н. І., Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д., Григорук І. І. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів ОР «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування». № 98475. Дата реєстрації: 07.07.2020

Дисципліни, які викладає: Основи менеджменту, Основи управління та адміністрування, Стратегічне управління, HR-менеджмент, Soft skills у професійній діяльності, Тайм-менеджмент, Ділова етика і комунікація.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 1. Стажування в Херсонському державному університеті, свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) № 21-22/390, тема: «Використання освітніх дистанційних технологій у викладанні фахових дисциплін зі спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент» обсягом 6 кредитів ЄКТС (180 год.), термін стажування: з 18.05.2022 р. по 30.06.2022 р.
 2. Виробниче стажування в Єзупільській селищній раді, довідка про стажування № 722 від 02 грудня 2022 року, тема: «Публічне управління та адміністрування: сучасні виклики та перспективи розвитку», обсягом 2 кредити ЄКТС (60 год.), термін стажування: з 21.11.2022 р. по 02.12.2022 р.
 3. Міжнародне наукове та педагогічне стажування в університетах України, Латвії, Польщі та Туреччини,  Державний університет економіки і технологій. Сертифікат: ID 22918132. Тема: «9 th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science», 16 травня – 30 червня 2022, (6 кредитів ECTS, 180 год.).
 4. Підвищення кваліфікації у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за програмою підвищення кваліфікації Проєктно-освітнього центру «Агенти змін» за темою: «Ключові елементи формування проєктної заявки» в обсязі 1 кредит ЄКТС, 9-16 лютого 2023 р. Сертифікат: СА23 №00002.
 5. Підвищення кваліфікації в університеті Великої Британії, University of East Anglia (червень, 2023 р.).

Організація заходів: організатор і спікер тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді та керівників організацій. Зокрема, протягом 2018-2023 рр. провела більше 30 тренінгів в рамках Школи бізнесу і менеджменту, у т. ч. 2 тренінги в громадському ресторані «Urban Space 100» в м. Івано-Франківськ, 1 тренінг для Івано-Франківської школи лідерства за підтримки міської влади, 3 тренінги для проєкту «Молодь і влада» за підтримки міської влади, 1 тренінг для молодіжного центру «Paragraph», 2 тренінги для керівників закладів освіти, 1 тренінг для UWE Hub, 1 тренінг для Офісу підтримки вченого, 1 тренінг для Школи політичної грамотності 3.0, 2 тренінги для Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та молодих вчених PNU, корпоративні тренінги для провідних компаній Івано-Франківської області, 1 онлайн-тренінг в рамках освітнього проєкту Olympic Lab (Відділення національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області), 2 онлайн-марафони за авторською методикою «Тайм-менеджмент: просто у 4 кроки».

Участь у проєктах (в т.ч. міжнародних):

 1. Молодший науковий співробітник проєкту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету: «Економіко-правовий механізм державно-стимуляційної політики розвитку ринку твердого біопалива України» (2017-2019 рр.).
 2. Учасник проєкту Державного фонду фундаментальних досліджень «ДФФД-83» «Дослідження стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільського господарства України» (2018 р.).
 3. Старший науковий співробітник проєкту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету: «Розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні» (2020-2021 рр.).
 4. Старший науковий співробітник проєкту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету: «Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України» (2020-2023 рр.).
 5. Експерт регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні» (ООН) (2021-2023 рр.).
 6. Експерт проєкту DOBRE for Public Administration Education Enhancement «Децентралізація приносить кращі результат» (2020-2023 рр.).

Неформальна освіта:

 1. Тренінг «Тайм-менеджмент: від особистої ефективності до успішної кар’єри», ГО «Асоціація сприяння розвитку безперервної освіти громадян», ГО «Європейський центр інноваційного розвитку та інтелектуального партнерства», 11-12 листопада 2015 р.
 2. Курс «Social Media Marketing», проведений консалтинговим агенством SMM School, 2016 р.
 3. Тренінг «Ресторанна та готельна математика: управління прибутковістю», проведений компанією «HoRes Pro», м. Львів, 29-30 червня 2017 р.
 4. Курс «Польська мова рівня A2», курси іноземних мов «YOLO», 2017 р.
 5. Тренінг «Проектний менеджмент в ігровій індустрії» в рамках європейського проекту GameHub, 12 лютого – 16 квітня 2018 рр.
 6. Тренінг з питань публічного управління та адміністрування, проведений експертами Малопольської школи публічного управління в рамках програми DOBRE, 13-14 вересня 2018 р.
 7. Курс «General English, B1», School of English, 2018 р.
 8. Тренінг «Decentralization Offering Better Results and Efficiency», проведений експертами Малопольської школи публічного управління в рамках програми DOBRE, 25-28 січня 2020 р.
 9. Онлайн-курс «Менеджмент», Prometheus, 18 лютого 2020 р.
 10. Онлайн-курс «Комунікаційні інструменти для побудови репутації», Prometheus, 19 березня 2020 р.
 11. Вебінар «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять», освітній проект «На Урок», 26 березня 2020 р.
 12. Онлайн-курс «Діалог та медіація: шлях до порозуміння», Prometheus, 1 квітня 2020 р.
 13. Онлайн-курс «Навчання для депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад», Prometheus, 11 квітня 2020 р.
 14. Онлайн-курс «Підприємництво. Власна справа в Україні», Prometheus, 22 квітня 2020 р.
 15. Онлайн-тренінг «Я роблю це так» з організації дистанційного навчання засобами G Suite for Education, 22-27 квітня 2020 р.
 16. Онлайн-курс «Competitive Strategy», Coursera, 2 травня 2020 р.
 17. Онлайн-курс «Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності», Coursera, 2 травня 2020 р.
 18. Тренінг «Сам собі SMM», 2020 р.
 19. Онлайн тренінг-семінар «Брендування ЗВО – запорука успіху в умовах конкуренції», НДНЦ «ПринцепС», 20 листопада 2020 р.
 20. Онлайн-курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», Prometheus, 5 лютого 2021 р.
 21. Онлайн-курс «Навчаймось вчитись: потужні розумові інструменти для опанування складних предметів», Prometheus, 24 лютого 2021 р.
 22. Онлайн-курс «Наука про освіту: що повинен знати лідер освітнього стартапа», Prometheus, 8 вересня 2021 р.
 23. Онлайн-курс «Цифрові інструменти Google для вищої освіти», Академія цифрового розвитку, 23 червня 2022 р.
 24. Онлайн-курс «Думай інакше: зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал», Prometheus, 27 червня 2022 р.
 25. Онлайн-курс «Фундамент HR», Prometheus, 29 липня 2022 р.
 26. Тренінг «Психологічні травми війни: як впізнати і надати компетентну допомогу студентам», проєкт «Поруч», ООН (ЮНІСЕФ), 15 серпня 2022 р.
 27. Кампус вченого 1.0, Офіс підтримки вченого, 17 жовтня – 3 листопада 2022 р.
 28. Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян», Prometheus, 24 лютого 2023 р.
 29. Онлайн-курс «Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!», освітня онлайн-платформа «Зрозуміло!», 8 березня 2023 р.
 30. Онлайн-курс «Критичне мислення в українському контексті», Prometheus, 6 квітня 2023 р.
 31. Проєкт з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge: Коучинг, менторство та наставництво», 15-17 травня 2023 р.