Робочі навчальні програми/Силабуси

ОП 2023 р.
Код н/д

Компоненти освітньої програми

 Силабус

 Робоча програма

ОК1 Методологія та організація наукових досліджень в
публічному управлінні
Силабус Робоча програма
ОК2 English for Public Studies Силабус Робоча програма
ОК3 Національна безпека та міжнародна інтеграція Силабус Робоча програма
ОК4 Інформаційні технології в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ОК5 Стратегічне управління та ризики в публічній сфері Силабус Робоча програма
ОК6 Організація сталого розвитку території Силабус Робоча програма
ОК7 Public Financing of Sustainable Development of the
Territory
Силабус Робоча програма
ОК8 Електронне урядування сталим розвитком території Силабус Робоча програма
ОК9 Нормотворчість та документообіг у публічних органах
влади
Силабус Робоча програма
ОК10 Тренінг-курс «Публічна аналітика» Силабус Робоча програма
ОК11 Тренінг-курс «Управління проєктами розвитку
території»
Силабус Робоча програма
ОК12 Тренінг-курс «Публічне управління змінами» Силабус Робоча програма
ОК13 Виробнича практика Силабус Робоча програма
ОК14 Науково-дослідна практика та підготовка
кваліфікаційної роботи
Силабус Робоча програма
ОК23 Атестація (захист кваліфікаційної роботи) Силабус Робоча програма