ОР Магістр (Публічне управління сталим розвитком територій)