Навчально-методичні матеріали

КУРСОВІ РОБОТИ

Магістр

073 Менеджмент “Бізнес-адміністрування”

  1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Стратегічне управління” для студентів ОР “магістр” за спеціальністю 073 “Менеджмент”, освітня програма “Бізнес-адміністрування”. ІваноФранківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019-2020. 26 c. – ЗАВАНТАЖИТИ
  2. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Консультаційний проєкт з бізнес-адміністрування» для студентів ОР «магістр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми «Бізнес-адміністрування». – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2019. – 21 с. – ЗАВАНТАЖИТИ

073 Менеджмент “Управління навчальним закладом”

  1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання ОКР «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління навчальним закладом». ІваноФранківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019-2020. 28 c. – ЗАВАНТАЖИТИ

281 Публічне управління та адміністрування

  1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Теорія публічного управління” для студентів ОР “бакалавр” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” за освітньою програмою “Публічне управління та адміністрування”. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019. 31 c. – ЗАВАНТАЖИТИ
  2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент публічних інституцій та організацій” для студентів ОР “бакалавр” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” за освітньою програмою “Публічне управління та адміністрування”. ІваноФранківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019. 30 c. – ЗАВАНТАЖИТИ

ДИПЛОМНІ РОБОТИ

  1. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів ОР “магістр” за спеціальністю 073 Менеджмент, освітня програма “Бізнес-адміністрування”. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2022. 40 c. ЗАВАНТАЖИТИ
  2.  Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів ОР “магістр” за спеціальністю 073 Менеджмент, освітня програма “Управління навчальним закладом”. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2022. 38 c. ЗАВАНТАЖИТИ
  3. Методичні рекомендації до виконання бакалаврських робіт для студентів ОР “бакалавр” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, освітня програма “Публічне управління та адміністрування”. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2022. 47 c ЗАВАНТАЖИТИ
  4. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів ОР “магістр” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, освітня програма “Публічне управління сталим розвитком територій”. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2023. 43 c ЗАВАНТАЖИТИ