Робочі навчальні програми/Силабуси

<strong>ОП</strong> <strong>2022 р.</strong><strong>ОП</strong> <strong>2021 р.</strong><strong>ОП</strong> <strong>2020 р.</strong><strong>ОП 2019 р.</strong><strong>ОП</strong> <strong>2017 р.</strong>
Код н/д

Компоненти освітньої програми

 Силабус

 Робоча програма

ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус Робоча програма
ОК2 Історія і культура України Силабус Робоча програма
ОК3 Вступ до спеціальності та академічна доброчесність Силабус Робоча програма
ОК4 Ділова іноземна мова Силабус Робоча програма
ОК5 Основи держави і права України Силабус Робоча програма
ОК6 Соціально-гуманітарні засади публічного управління та адміністрування Силабус Робоча програма
ОК7 Політологія і громадянське суспільство Силабус Робоча програма
ОК8 Теорія та історія публічного управління Силабус Робоча програма
ОК9 Основи управління та адміністрування Силабус Робоча програма
ОК10 Правове забезпечення державного управління Силабус Робоча програма
ОК11 Теорія та історія місцевого самоврядування Силабус Робоча програма
ОК12 Інформаційні технології в управлінні Силабус Робоча програма
ОК13 Економіка публічного сектору Силабус Робоча програма
ОК14 Територіальна організація влади в Україні Силабус Робоча програма
ОК15 Кар’єра службовця Силабус Робоча програма
ОК16 Аналітична діяльність Силабус Робоча програма
ОК17 Державне регулювання економіки та сталого розвитку Силабус Робоча програма
ОК18 Макроекономічна політика держави Силабус Робоча програма
ОК19 Демократичне суспільство та національна і громадська безпека Силабус Робоча програма
ОК20 Адміністративне право Силабус Робоча програма
ОК21 English for public administration Силабус Робоча програма
ОК22 Інтеграція України у світові процеси Силабус Робоча програма
ОК23 Регіональна політика та сталий розвиток територій Силабус Робоча програма
ОК24 Діловодство і електронний документообіг Силабус Робоча програма
ОК25 Зв’язки з громадськістю та соціальна взаємодія Силабус Робоча програма
ОК26 Стратегічне управління у публічній сфері Силабус Робоча програма
ОК27 Публічні фінанси та бюджетування Силабус Робоча програма
ОК28 Управління цільовими програмами та проєктами сталого розвитку територій Силабус Робоча програма
ОК29 Електронне урядування Силабус Робоча програма
ОК30 Public and Nonprofit Administration Силабус Робоча програма
ОК31 Публічна служба та управління персоналом Силабус Робоча програма
ОК32 Прийняття управлінських рішень Силабус Робоча програма
ОК33 Податкова політика Силабус Робоча програма
ОК34 Strategic management in public institution Силабус Робоча програма
ОК35 Тренінг-курс `Organisational coaching and consulting` Силабус Робоча програма 
ОК36 Тренінг-курс `Підготовка та управління соціальних проєктів` Силабус Робоча програма
ОК37 Публічні послуги Силабус Робоча програма
ОК38 Курсова робота з стратегічного управління у публічній сфері Силабус Робоча програма
ОК39 Кваліфікаційна робота Силабус Робоча програма
ОК40 Навчальна практика Силабус Робоча програма
ОК41 Виробнича практика Силабус Робоча програма
ОК42 Атестація (екзамен) Cилабус Робоча програма
ОК43 Атестація (захист роботи) Cилабус Робоча програма
ВК44 Маркетингові та соціологічні дослідження Силабус Робоча програма
ВК45 Безпека життєдіяльності та цивільний захист Силабус Робоча програма
ВК46 Соціальна політика і сталий розвиток Силабус Робоча програма
ВК47 Психологія в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК48 Управління змінами Силабус Робоча програма
ВК49 Ділова етика в публічній сфері Силабус Робоча програма
ВК50 Медіація в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК51 Публічні інститути і процеси Силабус Робоча програма
ВК52 Основи наукових досліджень Силабус Робоча програма
ВК53 Основи демократії Силабус Робоча програма
ВК54 European Union Силабус Робоча програма
ВК55 Регіональна політика Європейського Союзу Силабус Робоча програма
ВК56 Управління якістю публічних послуг Силабус Робоча програма
ВК57 Лідерство у публічній сфері Силабус Робоча програма
ВК58 Прогнозування місцевого та регіонального розвитку Силабус Робоча програма
ВК59 Прикладна статистика у публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК60 Гендерні аспекти публічного управління Силабус Робоча програма
ВК61 Соціальна відповідальність Силабус Робоча програма
ВК62 Creative thinking Силабус Робоча програма
ВК63 Тайм-менеджмент в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК64 Soft skills для управлінців публічної сфери Силабус Робоча програма
ВК65 Публічне управління екологічною політикою Силабус Робоча програма
ВК66 Антикризове публічне управління Силабус Робоча програма
ВК67 Управління ризиками в публічному секторі Силабус Робоча програма
ВК68 Управління громадськими організаціями Силабус Робоча програма
ВК69 Брендинг в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК70 Основи ораторського мистецтва Силабус Робоча програма
ВК71 Менторство та саморозвиток в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК72 Публічні закупівлі Силабус Робоча програма
ВК73 Публічне управління у сфері ЖКГ, транспортні, зв`язку Силабус Робоча програма
ВК74 Тренінг-курс `Інфраструктурні проєкти територіальних громад` Силабус Робоча програма
ВК75 Business English Силабус Робоча програма
ВК76 English for Marketing and Advertising Силабус Робоча програма
ВК77 Marketing Management Силабус Робоча програма
ВК78 Project management in the spheres of economy Силабус Робоча програма
ВК79 Тренінг-курс `Аналітика та моделювання управлінських процесів` Силабус Робоча програма
ВК80 Аналіз соціально-економічного розвитку ТГ Силабус Робоча програма
ВК81 Державне управління інвестиційною політикою Силабус Робоча програма
ВК82 Публічне управління в освіті, сфері охорони здоров`я Силабус Робоча програма
ВК83 Digital-технології Силабус Робоча програма
ВК84 Виборчі технології Силабус Робоча програма
Код н/д

Компоненти освітньої програми

 Силабус

 Робоча програма

О1 Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус Робоча програма
О2 Історія України Силабус Робоча програма
О3 Вступ до спеціальності Силабус Робоча програма
О4 Фізична культура Силабус Робоча програма
О5 Ділова іноземна мова Силабус Робоча програма
О6 Основи наукових досліджень Силабус Робоча програма
О7 Політологія Силабус Робоча програма
О8 Основи держави і права України Силабус Робоча програма
О9 Теорія публічного управління Силабус Робоча програма
О10 Менеджмент публічних інституцій та організацій Силабус Робоча програма
О11 Правове забезпечення державного управління Силабус Робоча програма
О12 Управління на макро- та мікрорівні Силабус Робоча програма
О13 Інформаційні системи в менеджменті Силабус Робоча програма
О14 Стратегічне управління у публічній сфері Силабус Робоча програма
О15 Управління персоналом у публічній сфері Силабус Робоча програма
О16 Маркетингові та соціологічні дослідження Силабус Робоча програма
О17 Методи прийняття управлінських рішень в публічній сфері Силабус Робоча програма
О18 Інформаційна політика та електронне врядування Силабус Робоча програма
О19 Organisational coaching and consulting Силабус Робоча програма
О20 Публічне управління в галузях економіки Силабус Робоча програма
О21 Теорія економічного аналізу Силабус Робоча програма
О22 Strategic management in public institution Силабус Робоча програма
О23 Місцеве самоврядування Силабус Робоча програма
О24 Публічні фінанси Силабус Робоча програма
О25 Тренінг-курс `Підготовка та управління проектів соціального розвитку` Силабус Робоча програма
О26 Тренінг-курс `Підготовка та управління інфраструктурних проектів` Силабус Робоча програма
О27 Публічні послуги Силабус Робоча програма
О28 Психологія в публічному управлінні Силабус Робоча програма
О29 Адміністративне право Силабус Робоча програма
О30 Основи менеджменту та адміністрування Силабус Робоча програма
О31 Економічна політика в публічному управлінні Силабус Робоча програма
О32 English in public management Силабус Робоча програма
О33 Прикладний аналіз в публічному управлінні за галузями економіки Силабус Робоча програма
О34 Management and Administration Силабус Робоча програма
О35 Управління проектами та цільовими програмами Силабус Робоча програма
О36 Курсова робота з теорії публічного управління Силабус Методичні вказівки 
О37 Курсова робота з менеджменту у публічних інституціях та організаціях Силабус Методичні вказівки
О38 Кваліфікаційна робота Силабус Методичні рекомендації 
О39 Навчальна практика Силабус Програма
О40 Виробнича практика Силабус Програма 
ВК41 Публічні інститути і процеси Силабус Робоча програма
ВК42 Соціологія Силабус Робоча програма
ВК43 Історія української культури Силабус Робоча програма
ВК44 Безпека життєдіяльності та цивільний захист Силабус Робоча програма
ВК45 Філософія Силабус Робоча програма
ВК46 Соціальна політика та сталий розвиток Силабус Робоча програма
ВК47 Прогнозування місцевого та регіонального розвитку Силабус Робоча програма
ВК48 Прикладна статистика у публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК49 Бізнес-планування проєктів Силабус Робоча програма
ВК50 Соціальні комунікації Силабус Робоча програма
ВК51 Міжнародне публічне управління та євроінтеграція Силабус Робоча програма
ВК52 Державна політика європейської інтеграції та безпека Силабус Робоча програма
ВК53 Тайм-менеджмент і діловодство Силабус Робоча програма
ВК54 Організація праці та документознавство в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК55 Публічні закупівлі Силабус Робоча програма
ВК56 Публічне управління у сфері ЖКГ, транспортні, зв`язку Силабус Робоча програма
ВК57 Soft skills for public manager Силабус Робоча програма
ВК58 Project management in the spheres of economy Силабус Робоча програма
ВК59 Тренінг-курс `Аналітика та моделювання бізнес-процесів` Силабус Робоча програма
ВК60 Тренінг-курс `Прогнозування та моделювання бізнес-процесів у різних сферах Силабус Робоча програма
ВК61 Business English Силабус Робоча програма
ВК62 English in the public sphere Силабус Робоча програма
ВК63 Дисципліна загальноуніверситетського каталогу Силабус 
ВК64 Ділова етика і комунікація у публічній сфері Силабус Робоча програма
ВК65 Аналіз та оптимізація бізнес-процесів Силабус Робоча програма
ВК66 Публічне управління в освіті, сфері охорони здоров`я Силабус Робоча програма
ВК67 PR та комунікативний менеджмент у публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК68 Дисципліна загальноуніверситетського каталогу Силабус 
ВК69 Антикризове публічне управління Силабус Робоча програма
ВК70 Управління ризиками в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК71 Дисципліна загальноуніверситетського каталогу Силабус 
ВК72 Лідерство у публічній сфері Силабус Робоча програма
ОК73 Атестація (екзамен) Силабус Програма 
ОК74 Атестація (захист роботи) Силабус Методичні рекомендації
Код н/д

Компоненти освітньої програми

 Силабус

 Робоча програма

О1 Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус Робоча програма
О2 Історія України Силабус Робоча програма
О3 Історія української культури Силабус Робоча програма
О4 Філософія Силабус Робоча програма
О5 Фізична культура Силабус Робоча програма
О6 Ділова іноземна мова Силабус Робоча програма
О7 Безпека життєдіяльності та цивільний захист Cилабус Робоча програма
О8 Теорія публічного управління Силабус Робоча програма
О9 Політологія Силабус Робоча програма
О10 Менеджмент публічних інституцій та організацій Силабус Робоча програма
О11 Правове забезпечення державного управління Силабус Робоча програма
О12 Управління на макро- та мікрорівні Силабус Робоча програма
О13 Інформаційні системи в менеджменті Силабус Робоча програма
О14 Стратегічне управління у публічній сфері Силабус Робоча програма
О15 Управління персоналом у публічній сфері Силабус Робоча програма
О16 Маркетингові та соціологічні дослідження Силабус Робоча програма
О17 Методи прийняття управлінських рішень в публічній сфері Силабус Робоча програма
О18 Інформаційна політика та електронне врядування Силабус Робоча програма
О19 Marketing management Силабус Робоча програма
О20 Публічне управління в галузях економіки Силабус Робоча програма
О21 Теорія економічного аналізу Силабус Робоча програма
О22 Strategic management in public institution Силабус Робоча програма
О23 Місцеве самоврядування Силабус Робоча програма
О24 Публічні фінанси Силабус Робоча програма
О25 Тренінг-курс `Підготовка та управління проектів соціального розвитку` Силабус Робоча програма
О26 Тренінг-курс `Підготовка та управління інфраструктурних проектів` Силабус Робоча програма
О27 Публічні послуги Силабус Робоча програма
О28 Психологія в публічному управлінні Силабус Робоча програма
О29 Адміністративне право Силабус Робоча програма
О30 Основи менеджменту та адміністрування Силабус Робоча програма
О31 Економічна політика в публічному управлінні Силабус Робоча програма
О32 English in public management Силабус Робоча програма
О33 Прикладний аналіз в публічному управлінні за галузями економіки Силабус Робоча програма
О34 Management and Administration Силабус Робоча програма
О35 Управління проектами та цільовими програмами Силабус Робоча програма
О36 Курсова робота з теорії публічного управління Силабус Методичні вказівки 
О37 Курсова робота з менеджменту у публічних інституціях та організаціях Силабус Методичні вказівки 
О38 Кваліфікаційна робота Силабус Методичні рекомендації 
О39 Навчальна практика Силабус Методичні вказівки   
О40 Виробнича практика Силабус Програма 
ВК41 Публічні інститути і процеси Силабус Робоча програма
ВК42 Соціологія Силабус Робоча програма
ВК43 Основи наукових досліджень Силабус Робоча програма
ВК44 Методологія наукових досліджень Силабус Робоча програма
ВК45 Інформатика Силабус Робоча програма
ВК46 Інформаційні комп’ютерні технології Силабус Робоча програма
ВК47 Прогнозування місцевого та регіонального розвитку Силабус Робоча програма
ВК48 Прикладна статистика у публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК49 Бізнес-планування проєктів Силабус Робоча програма
ВК50 Бізнес-планування  інвестиційних проєктів Силабус Робоча програма
ВК51 Міжнародне публічне управління та євроінтеграція Силабус Робоча програма
ВК52 Міжнародне публічне управління та політика європейської інтеграції Силабус Робоча програма
ВК53 Тайм-менеджмент і діловодство Силабус Робоча програма
ВК54 Організація праці та документознавство в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК55 Публічні закупівлі Силабус Робоча програма
ВК56 Публічне управління у сфері ЖКГ, транспортні, зв’язку Силабус Робоча програма
ВК57 Soft skills for public manager Силабус Робоча програма
ВК58 Project  management in the spheres of economy Силабус Робоча програма
ВК59 Тренінг-курс “Аналітика та моделювання бізнес-процесів” Силабус Робоча програма
ВК60 Тренінг-курс “Прогнозування та моделювання бізнес-процесів у різних сферах” Силабус Робоча програма
ВК61 Business English Силабус Робоча програма
ВК62 English in the public sphere Силабус Робоча програма
ВК63 Ділова етика і комунікація Силабус Робоча програма
ВК64 Ділова етика і комунікація  у публічній сфері Силабус Робоча програма
ВК65 Аналіз та оптимізація бізнес-процесів Силабус Робоча програма
ВК66 Публічне управління в освіті, сфері охорони здоров’я Силабус Робоча програма
ВК67 PR та комунікативний менеджмент Силабус Робоча програма
ВК68 PR та  іміджелогія в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК69 Антикризове публічне управління Силабус Робоча програма
ВК70 Управління ризиками в публічному управлінні Силабус Робоча програма
ВК71 Основи адміністрування в організації Силабус Робоча програма
ВК72 Основи адміністрування в організаціях та підприємництві Силабус Робоча програма
ОК73 Атестація (екзамен) Силабус Програма  
ОК74 Атестація (захист роботи) Силабус Методичні рекомендації  
Код н/д

Компоненти освітньої програми

 Силабус

 Робоча програма

1 Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус Робоча програма
2 Історія України Силабус Робоча програма
3 Історія української культури Силабус Робоча програма
4 Філософія Силабус Робоча програма
5 Фізична культура Силабус Робоча програма
6 Ділова іноземна мова Силабус Робоча програма
7 Безпека життєдіяльності та цивільний захист Силабус Робоча програма
8 Публічні інститути і процеси Силабус Робоча програма
9 Політологія Силабус Робоча програма
10 Основи наукових досліджень Силабус Робоча програма
11 Методологія наукових досліджень Силабус Робоча програма
12 Інформатика Силабус Робоча програма
13 Інформаційні комп`ютерні технології Силабус Робоча програма
14 Теорія публічного управління Силабус Робоча програма
15 Прикладна статистика Силабус Робоча програма
16 Менеджмент публічних інституцій та організацій Силабус Робоча програма
17 Правове забезпечення державного управління Силабус Робоча програма
18 Управління на макро- та мікрорівні Силабус Робоча програма
19 Інформаційні системи в менеджменті Силабус Робоча програма
20 Стратегічне управління у публічній сфері Силабус Робоча програма
21 Управління персоналом Силабус Робоча програма
22 Маркетингові та соціологічні дослідження Силабус Робоча програма
23 Методи прийняття управлінських рішень в публічній сфері Силабус Робоча програма
24 Інформаційна політика та електронне врядування Силабус Робоча програма
25 Marketing management Силабус Робоча програма
26 Публічне управління в галузях економіки Силабус Робоча програма
27 Теорія економічного аналізу Силабус Робоча програма
28 Strategic management in public institution Силабус Робоча програма
29 Місцеве самоврядування Силабус Робоча програма
30 Публічні фінанси Силабус Робоча програма
31 Тренінг-курс `Підготовка та управління проектів соціального розвитку` Силабус Робоча програма
32 Тренінг-курс `Підготовка та управління інфраструктурних проектів` Силабус Робоча програма
33 ІКТ в електронному врядуванні Силабус Робоча програма
34 Психологія в публічному управлінні Силабус Робоча програма
35 Адміністративне право Силабус Робоча програма
36 Основи менеджменту та адміністрування Силабус Робоча програма
37 Економічна політика в публічному управлінні Силабус Робоча програма
38 English in public management Силабус Робоча програма
39 Навчальна практика Силабус Методичні вказівки  
40 Виробнича практика Силабус Програма 
41 Атестація Силабус  Програма
42 Атестація (дипломна робота) Силабус Методичні рекомендації
43 Підготовка дипломної роботи Силабус Методичні рекомендації
44 Курсова робота з теорії публічного управління Силабус Методичні вказівки 
45 Курсова робота з менеджменту в публічних інституціях та організаціях Силабус Методичні вказівки
46 Фінансово-економічний аналіз Силабус Робоча програма
47 Management and Administration Силабус Робоча програма
48 Управління проектами та цільовими програмами Силабус Робоча програма
49 Прогнозування місцевого та регіонального розвитку Силабус Робоча програма
50 Прогнозування місцевого та регіонального економічного розвитку Силабус Робоча програма
51 Бізнес-планування проектів Силабус Робоча програма
52 Бізнес-планування інвестиційних проектів Силабус Робоча програма
53 Міжнародне публічне управління та євроінтеграція Силабус Робоча програма
54 Міжнародне публічне управління та політика європейської інтеграції Силабус Робоча програма
55 Тайм-менеджмент і діловодство Силабус Робоча програма
56 Організація праці та документознавство в публічному управлінні Силабус Робоча програма
57 Публічні закупівлі Силабус Робоча програма
58 Публічне управління у сфері ЖКГ, транспорті, зв’язку Силабус Робоча програма
59 Soft skills for public manager Силабус Робоча програма
60 Project management in the spheres of economy Силабус Робоча програма
61 Тренінг-курс «Аналітика та моделювання бізнес-процесів» Силабус Робоча програма
62 Тренінг-курс «Прогнозуваня та моделюв. бізнес-процесів у різних сферах Силабус Робоча програма
63 Business English Силабус Робоча програма
64 English in the public sphere Силабус Робоча програма
65 Ділова етика і комунікація Силабус Робоча програма
66 Ділова етика і комунікація в публічній сфері Силабус Робоча програма
67 Аналіз та оптимізація бізнес-процесів Силабус Робоча програма
68 Публічне управління в освіті, сфері охорони здоров’я Силабус Робоча програма
69 PR та комунікативний менеджмент Силабус Робоча програма
70 PR та іміджелогія в публічному управлінні Силабус Робоча програма
71 Антикризове публічне управління Силабус Робоча програма
72 Управління ризиками в публічному управлінні Силабус Робоча програма
73 Основи адміністрування в організації Силабус Робоча програма
74 Основи адміністрування в організаціях та підприємництві Силабус Робоча програма
Код н/д

Компоненти освітньої програми

 Силабус

 Робоча програма

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
1 Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус Робоча програма
2 Історія України Силабус Робоча програма
3 Історія української культури Силабус Робоча програма
4 Філософія Силабус Робоча програма
5 Фізична культура Силабус Робоча програма
14 Теорія публічного управління Силабус Робоча програма
15 Прикладна статистика Силабус Робоча програма
16 Менеджмент публічних інституцій та організацій  Силабус Робоча програма
17 Правове забезпечення адміністративної роботи Силабус Робоча програма
18 Управління на макро-  та мікрорівні Силабус Робоча програма
19 Інформаційні системи в менеджменті Силабус Робоча програма
20 Стратегічне управління у публічній сфері Силабус Робоча програма
21 Управління персоналом Силабус Робоча програма
22 Маркетингові та соціологічні дослідження Силабус Робоча програма
23 Методи прийняття управлінських рішень в публічній сфері Силабус Робоча програма
24 Електронне врядування Силабус Робоча програма
25 Marketing management Силабус Робоча програма
26 Публічне управління в галузях економіки Силабус Робоча програма
27 Теорія економічного аналізу Силабус Робоча програма
28 Strategic management in public institution Силабус Робоча програма
29 Місцеве самоврядування Силабус Робоча програма
30 Публічні фінанси Силабус Робоча програма
31 Тренінг-курс  “Підготовка та управління проектів соціального розвитку” Силабус Робоча програма
32 Тренінг-курс  “Підготовка та управління інфраструктурних проектів” Силабус Робоча програма
33 ІКТ в електронному врядуванні Силабус Робоча програма
34 Психологія в публічному управлінні Силабус Робоча програма
35 Адміністративне право Силабус Робоча програма
36 Основи менеджменту та адміністрування Силабус Робоча програма
37 Економічна теорія Силабус Робоча програма
38 English in public management Силабус Робоча програма
39 Навчальна практика Силабус Методичні вказівки  
40 Виробнича практика Силабус Програма 
41 Атестація Силабус Програма 
42 Підготовка дипломної роботи Силабус Методичні рекомендації
43 Курсова робота з теорії публічного управління Силабус Методичні вказівки 
44 Курсова  робота з менеджменту Силабус Методичні вказівки
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
6 Ділова іноземна мова Силабус Робоча програма
7 Безпека життєдіяльності та цивільний захист Силабус Робоча програма
8 Публічні інститути і процеси Силабус Робоча програма
9 Політологія Силабус Робоча програма
10 Основи наукових досліджень Силабус Робоча програма
11 Методологія наукових досліджень Силабус Робоча програма
12 Інформатика Силабус Робоча програма
13 Інформаційні комп’ютерні технології  Силабус Робоча програма
45 Прогнозування місцевого та регіонального розвитку Силабус Робоча програма
46 Прогнозування місцевого та регіонального економічного розвитку Силабус Робоча програма
47 Бізнес-планування проектів Силабус Робоча програма
48 Бізнес-планування  інвестиційних проектів Силабус Робоча програма
49 Інформаційні ресурси та сервіси в публічному адмініструванні Силабус Робоча програма
50 Галузеві інформаційні ресурси та сервіси в публічному адмініструванні Силабус Робоча програма
51 Тайм-менеджмент і діловодство Силабус Робоча програма
52 Організація праці та документознавство в публічному управлінні Силабус Робоча програма
53 Технологічне підприємництво Силабус Робоча програма
54 Публічне управління у сфері ЖКГ, транспортні, зв’язку Силабус Робоча програма
55 Soft skills for public manager Силабус Робоча програма
56 Project  management in the spheres of economy Силабус Робоча програма
57 Тренінг-курс “Аналітика та моделювання бізнес-процесів” Силабус Робоча програма
58 Тренінг-курс “Прогнозування та моделювання бізнес-процесів у різних сферах” Силабус Робоча програма
59 Business English Силабус Робоча програма
60 English in the public sphere Силабус Робоча програма
61 Ділова етика і комунікація  Силабус Робоча програма
62 Ділова етика і комунікація  у публічній сфері Силабус Робоча програма
63 Аналіз та оптимізація бізнес-процесів Силабус Робоча програма
64 Публічне управління в освіті, сфері охорони здоров’я   Силабус Робоча програма
65 PR та комунікативний менеджмент Силабус Робоча програма
66 PR та  іміджелогія в публічному управлінні Силабус Робоча програма
67 Антикризове публічне управління Силабус Робоча програма
68 Управління ризиками в публічному управлінні Силабус Робоча програма
69 Основи адміністрування в організації Силабус Робоча програма
70 Основи адміністрування в організаціях та підприємництві Силабус Робоча програма
71 Фінансово-економічний аналіз Силабус Робоча програма
72 Management and Administration Силабус Робоча програма
73 Управління проектами та цільовими програмами Силабус Робоча програма

Примітка:

Студенти, які вступили у 2018 р. навчаються за Освітньою програмою 2017 року.

Студенти, які вступили у 2019 році навчаються за Освітньою програмою 2019 року.

Студенти, які вступили у 2020 році навчаються за Освітньою програмою 2020 року.

Студенти, які вступили у 2021 році навчаються за Освітньою програмою 2021 року.

Студенти, які вступили у 2022 році навчаються за Освітньою програмою 2022 року.