Наукова робота студентів

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023-2024 н.р.

(І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»)

Борищак Анна Володимирівна, студентка групи ПУА-31

Тема наукової роботи: “Оптимізація командної діяльності в органах публічної влади”.

Науковий керівник – асист., Паска Ю.В.

 

Скрипник Марія Миколаївна, студентка групи ПУА-31

Тема наукової роботи: “Впровадження електронного документообігу в публічних інституціях та організаціях”.

Науковий керівник – д.ф., доцент Григорук І.І.

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022-2023 н.р.

(І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»)

Боришкевич Богдан, студент групи ПУА-41

Тема наукової роботи: “Удосконалення мотиваційного управління в територіальній громаді”.

Науковий керівник – к.е.н., Боришкевич І.І.

 

Кріль Вікторія, студентка групи ПУА-41

Тема наукової роботи: “Реалізація реформи щодо децентралізації влади в Україні”.

Науковий керівник – к.е.н., доц. П’ятничук І.Д.

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021-2022 н.р.

Галузь знань «Публічне управління та адміністрування»:

Соловка Христина студентка групи ПУА 21

тема наукової роботи «Проєкти соціальної дії: проблеми реалізації в ОТ»

Науковий керівник – к. е. н., доц. Томашевська А.В.

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020-2021 н.р.

Галузь знань «Публічне управління та адміністрування»:

Козак Ніна студентка групи ПУА 31

тема наукової роботи «Особливості формування Івано-Франківської територіальної громади: інноваційно-інвестиційний аспект»

Науковий керівник – к. е. н., доц. Томашевська А.В.

 

Дмитроняк Лілія студентка групи ПУА 31

тема наукової роботи «Управління та аналіз соціально-економічного розвитку ОТГ»

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, доц. Бурик З.М.

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019-2020 н.р.

  Галузь знань «Управління та адміністрування»:

Романюк Христина студентка групи МБА 41

тема наукової роботи  «Розробка ефективного механізму мотивації працівників»

Науковий керівник – к. е. н. Боришкевич І.І.

Галузь знань «Публічне управління та адміністрування»:

Козак Ніна студентка групи ПУА 21

тема наукової роботи «Шляхи підвищення інвестиційної привабливості Івано-Франківської ОТГ»

Науковий керівник – к. е. н. Томашевська А.В.

 

Студенти беруть участь у щорічних звітних конференціях Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з можливістю публікації результатів досліджень у студентському науковому віснику “Еврика”:

Еврика – ХXIV . Збірник студентських наукових праць.Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-тім. В. Стефаника, 2023.

Еврика – ХXІІІ. Збірник студентських наукових праць.Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-тім. В. Стефаника, 2022.

Еврика – ХXІІ. Збірник студентських наукових праць.Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-тім. В. Стефаника, 2021.

Еврика – ХXІ. Збірник студентських наукових праць. ІваноФранківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020.

МАТЕРІАЛИ звітних наукових конференцій: 
 МАТЕРІАЛИ звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету 6-8 квітня 2020 року завантажити

МАТЕРІАЛИ звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету 5-9 квітня 2021 рокузавантажити

МАТЕРІАЛИ звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету 4-5 квітня  2022 року завантажити

Матеріали щорічних збірників наукових праць студентів:

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 р.