Наукові заходи

НАУКОВА ШКОЛА «ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ»

 

В межах функціонування кафедри управління та бізнес-адміністрування діє наукова школи проф. Якубів В.М.  «Інновації в управлінні та адмініструванні».  З метою обговорення результатів та перспектив  наукових досліджень викладацького складу кафедри, аспірантів та студентів проводяться наукові семінари.

Тематика наукових семінарів за напрямом «Впровадження інноваційних

напрямів управління та адміністрування в Україні»

№ з/п

Тема

Терміни

виконання

1 Розробка та обговорення інноваційних інвестиційних проектів для розвитку підприємництва у регіоні Вересень 2022 р.
2 Обговорення інноваційних методів управління та адміністрування в зарубіжній практиці Жовтень 2022 р.
3 Проблеми та перспективи функціонування системи управління в навчальних закладах Листопад 2022 р.
4 Реформа з децентралізація влади: управлінський аспект Грудень 2022 р.
5 SWOT, PEST аналіз та аналіз ТО перспектив розвитку підприємництва регіону. Проблеми і перспективи розвитку економіки регіону Грудень 2022 р.
6 Пошук інвестиційно привабливих інноваційних ідей для бізнесу Січень 2023 р.
7 Обговорення інноваційних бізнес-ідей студентів і аспірантів Лютий 2023 р.
8 Перспективні практики розвитку публічного управління в країнах Європи Березень 2023 р.
9 Найуспішніші топ-менеджери і адміністратори світу Квітень 2023 р.
10 Правові, політичні, економічні перешкоди розвитку бізнесу в Україні (порівняння з іншими країнами). Обговорення результатів матричного аналізу Травень 2023 р.
11 Обговорення новітніх методів бізнес-адміністрування у зарубіжній практиці Червень 2023 р.
12 Сучасні аспекти реформування системи публічного управління в умовах воєнного часу
Жовтень 2023 р.