Якубів Валентина Михайлівна

доктор економічних наук,

Професор кафедри управління та

бізнес-адміністрування

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Якубів Валентина Михайлівна народилась 6 червня 1981 року на Івано-Франківщині.

У 1998 р. закінчила з відзнакою середню школу № 22 м. Івано-Франківська.

Впродовж 1998-2003 рр. навчалась у Прикарпатському національному університету імені Василя Стефаника на економічному факультеті. У 2003 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2003 р. вступила до аспірантури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), яку достроково завершила у 2005 р. успішним захистом кандидатської дисертації.

Впродовж 2005-2015 рр. працювала на кафедрі обліку та аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника зробивши викладацьку кар’єру від асистента до професора кафедри.

Черговим науковим доробком став захист докторської дисертації на тему «Стратегія збалансованого розвитку сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у 2011 р. На той час Якубів Валентина була наймолодшим доктором наук на Прикарпатті.

Впродовж 2012-2014 рр. була Стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У 2015 р. розпочала свою практичну управлінську діяльність у ролі завідувача кафедрою на базі новоствореної кафедри управління та бізнес-адміністрування. Впродовж завідування кафедрою започатковано 3 спеціальності: «МВА – магістр з бізнес-адміністрування»; «Управління навчальними закладами» та «Публічне управління та адміністрування».

У 2015 р. Якубів Валентина заснувала Школу бізнесу та менеджменту, де виступає бізнес-тренером на тренінгах з тайм-менеджменту, управління особистою ефективністю, стратегічного управління, управління персоналом, лідерства та командоутворення.

З 2017 р. працює гостьовим професором Лодзького університету (Республіка Польща), де викладає англійською мовою на факультеті управління.

У 2018 р. отримала вчене звання професор кафедри управління та бізнес-адміністрування.

З 2019 р. переведена на посаду проректора з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2021 р. стала співзасновником Регіонального акселератора GCIP для інновацій, технологій та стартапів у Івано-Франківській області.

У жовтні 2022 р. переведена на посаду першого проректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2022 р. працює гостьовим професором в Академії гірничо-металургійній імені Станіслава Сташиця в Кракові (Республіка Польща), де викладає польською мовою на факультеті управління.

Лозунгом для життя є слова А. Ейнштейна: «Прагни не того, щоб домогтися успіху, а того, щоб твоє життя мало сенс».

Основні публікації

ORCID  https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5412-3220

Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56294400400

Web of Science  https://www.webofscience.com/wos/author/record/N-7126-2018

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Valentyna-Yakubiv-2/publications

Науковці України  http://irbis-nbuv.gov.ua/ASPB/0006035

Статті в журналах з індексами цитування Scopus

 1. Yakubiv V. Model of Region’s balanced agricultural development using the biomass energy potential / Yakubiv V., Zhuk O., Prodanova I. / Економічнй часопис – ХХІ.– 2014. – № 3-4. – С. 86-90.
 2. Якубів В.М. Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів / В.М. Якубів, Н.І. Горогоцька, Р.Д. Якубів // Актуальні проблеми економіки. – 2015. № 8. – С. 58-66 (0,5 др.арк.).
 3. Yakubiv V. The improvment of accounting and analytical methods for diagnosis of enterprise organizational development / Yakubiv V. / Економічнй часопис – ХХІ.– 2015. – С. 68-72 (0,4 др.арк.).
 4. Якубів В.М. Облік основних засобів : національний та міжнародний аспект / В.М. Якубів, Л.С. Сас, Д.І. Шеленко // Акутальні проблеми економіки 2015. – № 11. –С. 375-379.
 5. Efficiency of Intermediary Activity of Agricultural Enterprises: Methods and Assessment Indicators / Valentyna Yakubiv, Nataliia Hurmak // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (No 5) 2017, 712–716. file:///C:/Users/Valentyna/Downloads/04-Humark%20Romaniuk%20(2).pdf
 6. Wisz, L. Nykyruy, V. Yakubiv, I. Hryhoruk, R. Yavorsky. Impact of Advanced Research on Development of Renewable Energy Policy: Case of Ukraine (Review) // INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH Nykyruy et al., Vol.8, No.4, December, 2018. https://www.ijrer.org/ijrer/index.php/ijrer/article/view/8688
 7. How Game Design can enhance engineering higher education: focused IT study / V. Yakubiv, O.Dziabenko, L.Zinyuk. LECTURE NOTES IN NETWORKS AND SYSTEMS. Volume 22. Page 619-627. Published 2018. // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://gamehub-cbhe.eu/wp-content/uploads/2017/04/How_Game_Design_enhance_engineering_HE.pdf(SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE)
 8. Valentyna Yakubiv, Olena Panukhnyk, Svitlana Shults, Yuliia Maksymiv, Iryna Hryhoruk, Nazariy Popadynets, Rostyslav Bilyk, Yana Fedotova, and Iryna Bilyk. Application of economic and legal instruments at the stage of transition to bioeconomy.Advances in Intelligent Systems and Computing(book series), AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Artificial Intelligence and Social Computing and the AHFE International Conference of Human Factors in Energy, July 24–28, 2019, Washington D.C., USA. Vol 965. Springer Nature. 656-666 pp. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20454-9_64. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-20454-9_64)  (0,75 д.а.). (SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE)
 9. Valentyna Yakubiv, Ruslana Sodoma, Oksana Hrytsyna, Natalia Pavlikha, Tetiana Shmatkovska, Iryna Tsymbaliuk, Olga Marcus, Iryna Brodska, 2019. Development of electronic banking: A case study of Ukraine. Entrepreneurship and Sustainability Issues, VsI Entrepreneurship and Sustainability Center, vol. 7(1), pp 219-232. (Sсopus ТА WEB OF SCIENCE)
 10. Iryna Іvashkiv, Halyna Kupalova, Natalia Goncharenko, Yakubiv Valentyna, Mariia Lyzun, Iryna Saukh (2020) Environmental Responsibility as a Prerequisite for Sustainable Development of Agricultural Enterprises. Management Science Letters, Vol. 65, No.10.pp. 576-584 (Sсopus)
 11. Yakubiv V., Hryhoruk I., Maksymiv Y., Popadynets N. Strategic analysis of the potential of bioenergy: outlook for Ukraine. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). 2019. Р. 217-221. https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.41(Sсopus)
 12. Yakubiv, V.Boryshkevych, I.Piatnychuk, I.Iwaszczuk, N.Iwaszczuk, A.Strategy for the development of bioenergy based on agriculture: Case for Ukraine. International Journal of Renewable Energy Research, 2020, 10(3), pp. 1093–1102
 13. Pruntseva, G.Popadynets, N.Barna, M., …Karpiak, M.Hryhoruk, I.The impact of governance on agricultural production as an exclusive factor of the country’s food security. Accounting, 2021, 7(1), pp. 75-80.
 14. Yakymchuk, A., Yakymchuk, О., Popadynets, N., Yakubiv, V.…Husakovska, T., Boiko, Y. Integral assessment of the level of Ukraine’s economic security: Modeling and economic analysis. Accounting, 2021, 7(2), pp. 381–390.
 15. Economic Diagnostics and Management of Eco-Innovations: Conceptual Model of Taxonomic Analysis. Yakymchuk, A.Valyukh, A.Irtyshcheva, I., …Hryshyna, N.Ishchenko, O.Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1322, pp. 573–579.
 16. Maksymiv, Y.; Yakubiv, V.; Pylypiv, N.; Hryhoruk, I.; Piatnychuk, I.; Popadynets, N. Strategic Challenges for Sustainable Governance of the Bioeconomy: Preventing Conflict between SDGs. Sustainability 2021, 13, 8308. https:// doi.org/10.3390/su13158308
 17. Pruntseva, G., Davymuka, S., Yakubiv, V., …Bilyk, R., Popadynets, N. The analysis of factors affecting the household savings as a part of food security management. International Journal of Data and Network Science, 2021, 5(4), pp. 769–774
 18. Dmytryshyn, M., Dmytryshyn, R., Yakubiv, V., Zagorodnyuk, A. Peculiarities of ukrainians’ approval of decentralization reform. Administrative Sciences, 2021, 11(4), 104
 19. Yakymchuk, A., Kardash, O., Popadynets, N., Yakubiv, V., Maksymiv, Y., Hryhoruk, I., & Kotsko, T. (2022). Modeling and Governance of the Country’s Energy Security: The Example of Ukraine. International Journal of Energy Economics and Policy, 12(5), 280–286. https://doi.org/10.32479/ijeep.13397 (Q 2)
 20.  Maksymiv, Y.; Yakubiv, V.; Pylypiv, N.; Piatnychuk, I.; Hryhoruk, I.Hokh, V. Biological assets in accounting of socially responsible activities of agricultural enterprises Custos e @gronegócio on line – v. 18, n. 2, Abr/Jun – 2022. www.custoseagronegocioonline.com.br (ISSN 1808-2882). P. 458 -476

Статті в журналах з індексами цитування Web of Science

 1. Yakubiv V. INNOVATIVE METHODOLOGIES  FOR ESTIMATING THE PERSONNEL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE / V. Yakubiv, M.Polujk // Scientific Papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, Vol. 19 Issue 1 http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_1/volume_19_1_2019.pdf
 2. Valentyna YAKUBIV, Iryna BORYSHKEVYCH, Roman YAKUBIV. Balanced system of economic performances as a strategy forming tool of development of agricultural enterprises in Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 19, Issue 3, 2019 – 669-680 (Web of Science)
 3. Valentyna Yakubiv, Olena Panukhnyk, Svitlana Shults, Yuliia Maksymiv, Iryna Hryhoruk, Nazariy Popadynets, Rostyslav Bilyk, Yana Fedotova,and Iryna Bilyk. Application of economic and legal instruments at the stage of transition to bioeconomy.Advances in Intelligent Systems and Computing(book series), AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Artificial Intelligence and Social Computing and the AHFE International Conference of Human Factors in Energy, July 24–28, 2019, Washington D.C., USA. Vol 965. Springer Nature. 656-666 pp. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20454-9_64. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-20454-9_64)  (0,75 д.а.). (SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE)
 4. Valentyna Yakubiv, Ruslana Sodoma, Oksana Hrytsyna, Natalia Pavlikha, Tetiana Shmatkovska, Iryna Tsymbaliuk, Olga Marcus, Iryna Brodska, 2019. Development of electronic banking: A case study of Ukraine. Entrepreneurship and Sustainability Issues, VI Entrepreneurship and Sustainability Center, vol. 7(1), pp 219-232. (SCOPUSТА WEB OF SCIENCE)
 5. Wisz, L. Nykyruy, V. Yakubiv, I. Hryhoruk, R. Yavorsky. Impact of Advanced Research on Development of Renewable Energy Policy: Case of Ukraine (Review) // INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH Nykyruy et al., Vol.8, No.4, December, 2018. https://www.ijrer.org/ijrer/index.php/ijrer/article/view/8688(SCOPUSТА WEB OF SCIENCE)
 6. How Game Design can enhance engineering higher education: focused IT study / V. Yakubiv, O.Dziabenko, L.Zinyuk. LECTURE NOTES IN NETWORKS AND SYSTEMS. Volume 22. Page 619-627. Published 2018. // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://gamehub-cbhe.eu/wp-content/uploads/2017/04/How_Game_Design_enhance_engineering_HE.pdf(SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE)
 7. Tetiana O SHMATKOVSKA, Mykola I DZIAMULYCH, Valentyna M YAKUBIV, Olha A MYSHKO, Liudmyla V STRYZHEUS, Roman D YAKUBIV. Application of Economic and Legal Instruments at the Stage of Transition to Bioeconomy. ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, SOFTWARE AND SYSTEMS ENGINEERING. Volume 965. Page 656-666
 8. Mykola DZIAMULYCH, Valentyna YAKUBIV, Iryna SHUBALA, Dmytro FILIUK, Liudmyla KOROBCHUK. ANALYSIS AND EVALUATION OF THE RURAL LABOUR MARKET AND EMPLOYMENT OF THE RURAL POPULATION: A CASE STUDY OF VOLYN REGION, UKRAINE. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 20. Issue 4/2020. Pp. 165-174. (Web of Science)

Публікації в Springer

 1. Alina Yakymchuk, Andriy Valyukh, Inna Irtyshcheva, Valentyna Yakubiv, Nazariy Popadynets, Iryna Hryhoruk, Kostiantyn Pavlov, Olena Pavlova, Yuliia Maksymiv, Yevheniya Boiko, Nataliya Hryshyna, Olena Ishchenko. Economic Diagnostics and Management of Eco-Innovations: Conceptual Model of Taxonomic Analysis. International Conference on Intelligent Human Systems Integration. IHSI 2021: Intelligent Human Systems Integration 2021pp 573-57
 2. Olga DziabenkoEmail authorValentyna YakubivLyubov Zinyuk. How Game Design Can Enhance Engineering Higher Education: Focused IT Study. Online Engineering & Internet of Thingspp 619-627.
 3. Valentyna Yakubiv, Olena Panukhnyk, Svitlana Shults, Yuliia Maksymiv, Iryna Hryhoruk, Nazariy Popadynets, Rostyslav Bilyk, Yana Fedotova, Iryna Bilyk. Application of Economic and Legal Instruments at the Stage of Transition to Bioeconomy. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. AHFE 2019: Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineeringpp 656-666.

Монографії

 1. Якубів В.М. Збалансований розвиток аграрних підприємств у сільському зростанні: монографія / В.М. Якубів. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національ­ного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 320 с.
 2. Jakubiw W. Kierunki strategiczne rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej w Ukrainie / W. Jakubiw // Zarządzanie w szkołach wyższych i inniwacje w gospodarce. Pod redakcją Tadeusza Wawaka. – Kraków: – 362 s. (S. 319-327).
 3. Yakubiv V. Process approach in public administration in terms of decentralization of power in Ukraine / V. Yakubiv // Samorząd terytorialny w konstytucjach państw Europy Środkowo-Wschodniej. – Chełm: 2016. 388 s. (S. 244-252).
 4. Poliuk M. STRATEGIC ANALYSIS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE ASSESSMENT METHODS FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES WORKFORCE / M.Poluik, V. Yakubiv // Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. 536 p. (pp. 165-174).
 5. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств : монографія / Ірина Ігорівна Боришкевич, Валентина Михайлівна Якубів. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2020. – 235 с.
 6. Григорук І.І., Якубів В.М. Механізм стимулювання розвитку біоенергетичного напрямку в сільськогосподарських підприємствах. Монографія. Івано-Франківськ: 2021. 225 с.
 7. Aleksander IWASZCZUK, Valentyna YAKUBIV, Jarosław BARAN. POPYT NWESTYCYJNY NA ZŁOTO WCZASIE KRYZYSU. Decyzja manadzerśka w warunkach zmiennego otoczenia. Monografja. Wydawnictwa AGH, Kraków 2021. 150 s. (Ss. 33-54).

Інші публікації у журналах категорії «Б» (за останні 5 років)

 1. Якубів В.М. Оцінка впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на посередницьку діяльність сільськогосподарських підприємств / В.М. Якубів, Н.Д. Романюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 4. / [електронний ресурс] / режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/4.pdf
 2. Якубів В.М. Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціаліста в Україні: результати GameHub дослідження // В.М. Якубів // Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. Випуск 35. – 2018. – С. 140-146.
 3. Якубів В.М. Впорядкування статистичної інформації про виробництво твердого біопалива сільськогосподарськими та деревообробними підприємствами / В.М. Якубів, Ю.В. Максимів // Економіка АПК. – 2018. – № 5. – с. 93-100.
 4. Popadynets N. M., Yakubiv V. M., Maksymiv Yu. V. Analysis of the structure of solid biofuel consumption in the domestic market of Ukraine / Perspectives – Journal on Economic Issues. – 2018. – №2. Режим доступу: http://perspectives-ism.eu.
 5. Якубів В. М., Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д. Стратегічний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. Вип. 14. Т 2. С. 16-24.
 6. Yakubiv V., Boryshkevych I. Strategic analysis of the development of renewable energetics in the world and in Ukraine // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Vol. 1, No. 1 (2018).  18-25 pp.
 7. Полюк М.І. Класифікація методів мотивації персоналу в системі управління організаціями / М.І. Полюк, В.М. Якубів // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. Вип. 13. – Івано-Франківськ : Плай, 2018. – С. 191-195.
 8. Valentyna Yakubiv, Roman Yakubiv. System of organizational and economic support of human resources management at enterprises. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Vol. 3-4, (2019).  88-95 pp.
 9. Valentyna Yakubiv, Yuliia Maksymiv, Iryna Hryhoruk, Nazariy Popadynets, Iryna Piatnychuk. Development of renewable energy sources in the context of energy management. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Vol. 3-4, (2019). 77-87 pp.
 10. Natalia Iwaszczuk, Marta Szyba, Aleksander Iwaszczuk, Valentyna Yakubiv.  PRODUCTION OF AGRICULTURAL BIOGAS FROM WASTE – AN ELEMENT OF SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIONS IN THE FOOD SECTOR. Acta Innovations. 2019. no. 33:52-62.
 11. Aleksander Iwaszczuk, Natalia Iwaszczuk, Valentyna Yakubiv. identification of external risk factors: on the example of production of fertilisers based on digestate. Acta Innovations. 2019. no. 33: 83-89.
 12. Valentyna Yakubiv, Roman Yakubiv,  Yulija Maksymiv,  Iryna Hryhoruk, Nazariy Popadynets,  Natalia Iwaszczuk. ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE MANAGEMENT: METHODS AND TREND ANALYSIS. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. http://jpnu.pu.if.ua. Vol. 7, No. 3 (2020), pp. 77-87
 13. Якубів В.М., Боришкевич І.І., Якубів Р.Д. СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. Вип. 15. – Івано-Франківськ : Плай, 2020. – С. 191-195.
 14. Якубів В.М., Боришкевич І.І. Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 144-153.
 15. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Формування типової маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8802 (дата звернення: 16.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.93
 16. Yakubiv V., Hryhoruk I. Bioenergy initiatives in Ukraine : strategic directions, policies, and future potential. Kobe Gakuin economic papers 53 (3), 31-40, 2021-12. https://cir.nii.ac.jp/crid/1574232033723801472
 17. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Особливості та важливість формування стратегії розвитку для територіальної громади // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2022. Т. 33 (72), № 2. https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.2/21
 18. Ірина БОРИШКЕВИЧ, Валентина ЯКУБІВ, Христина РОМАНЮК. ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЇ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління. 2022. Вип. 1 (61). Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2022. С. 12-18.
 19. Звірич В. В., Якубів В. М. МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування, 2022 р., № 2 (76). С. 97-100.
 20. Yakubiv V., Boryshkevych I., Hryhoruk I, Maksymiv Yu., Yakubiv R. Strategic Perspectives of the Development of the Personnel Management System in Ukraine’s Modern Educational Institutions. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2022. Vol. 9. № 3.
 21. Boryshkevych I., Yakubiv V., Zawicki M. Methods for Evaluation of the Effectiveness Level of the Territorial Community’s Development Strategy. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2022. Vol. 9. № 3. (фахове видання категорії Б)
 22. Боришкевич І. І., Якубів В. М., Романюк Х. Р. Використання теорій мотивації людської діяльності у сфері державної служби. Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління. 2022. № 1 (61). С. 12-18. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-1(61)-2
 23. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Вплив теорії поколінь на формування мотивації працівників. Економіка та суспільство. 2022. № 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1541. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-12
 24. Журавель Ю. В., Попадинець М. В., Якубів В. М., Гринаш Л. П. Публічна політика забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти України в умовах децентралізації державної влади. Регіональна економіка. 2022. №2(104). С. 63-78. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-7.

Нагороди, відзнаки:

 1. У 2008 р. отримала нагороду Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради «За вагомі досягнення у галузі науки та освіти».
 2. У 2011 р. отримала Грамоту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумлінну працю та підготовку висококваліфікованих спеціалістів.
 3. У 2013 р. стала переможцем конкурсу «Молодий лідер Прикарпаття» у номінації «Кращий молодий науковець».
 4. З 2013 р. є головою Громадської організації «Європейський центр інноваційного розвитку та інтелектуального партнерства».
 5. У 2014 р. отримала Подяку Снятинської міської ради за співпрацю та надання допомоги у розв’язанні актуальних проблем розвитку міста Снятин.
 6. У 2016 р. нагороджена грамотою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумлінну працю та підготовку висококваліфікованих спеціалістів.
 7. У 2017 р. отримала Грант Президента України для молодих вчених і фінансування на суму 90 тис. грн. на проведення наукових досліджень.
 8. У 2017 р. отримала Почесну грамоту Івано-Франківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти на Прикарпатті.
 9. У 2019 та 2020 р. отримувала Подяку Національної академії педагогічних наук та ДУ «Інститут модернізації змісту освіти» за розробку й активне впровадження інноваційних педагогічних технологій.
 10. У 2021 р. отримала Грамоту Міністерства освіти і науки України.

Проектна діяльність

Впродовж наукової діяльності була керівником та експертом 12 вітчизняних та міжнародних наукових, освітніх та інфраструктурних проектів:

 1. Науково-дослідний проект «Розробка інвестиційного паспорта м. Снятин», 2013 р. Керівник
 2. Міжнародний проект «Студент з ініціативою: вектор енергозбереження» в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Польща – Білорусь – Україна на 2007–2013. Експерт
 3. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту «Будівництво сучасних котелень на сипучому паливі – біомасі (паливна тріска) на об’єктах бюджетної сфери з подальшою реалізацією їм теплової енергії, за зниженим тарифом» (2014 р.). Експерт
 4. Міжнародний проект «GameHub: Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері ігрової індустрії в Україні» Номер проекту: 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP на 2016-2018 рр. Експерт
 5. Науковий проект, що фінансується за рахунок гранту Президента «Розробка економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики розвитку альтернативних джерел енергії на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств» (2017 р.). Керівник
 6. Науковий проект Державного фонду фундаментальних досліджень «ДФФД-83» «Дослідження стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільського господарства України» (2018 р.). Керівник
 7. Науковий проект прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету «Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку твердого біопалива України» на 2017-2019 рр. Керівник
 8. Міжнародний проект DOBRE в межах прогами USAID «Decentralisation brings better results and effectiveness» (2019 – 2021 рр.). Експерт
 9. Науковий проект МОН України для молодих вчених  «Розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні» (2020-2021 рр.). Керівник
 10. Державний інвестиційний проект «Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща» (2018-2021 рр.). Менеджер
 11.  Міжнародний проект DOBRE в межах програми USAID «Decentralisation brings better results and effectiveness» (2021 р.). Експерт
 12. Міжнародний науковий проєкт «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні» в межах програми Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку «ЮНІДО» (2021 р.). Керівник

Підвищення кваліфікації (стажування)

Впродовж останніх років пройшла 14 підвищень кваліфікації та стажувань в університетах  та організаціях України, Польщі та Австрії  та більше 30 сертифікованих курсів підвищення кваліфікації у формі неформальної освіти.

 1. Підвищення кваліфікації за участі в Visiting Study in Krakow, Poland, May 16-19, 2016, AGH University of Science and Technology Krakow, Poland.
 2. Стажування з питань якості управління в Ягелонському університеті (Польща), 11-15 червня 2016 р.
 3. Підвищення кваліфікації за участі в Visiting Study organized by Quality Austria and FH JOANNEUM University of Applied Sciences, Graz, Austria, June 20-24, 2016.
 4. Стажування за програмою Erasmus + Training Staff в Жешувському університеті (РП Польща) 26.03.2017 -31.03.2017.
 5. Сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2, виданий КЗ «Перші київські державні курси іноземних мов», № 24361, 2018 р.
 6. Стажування в Польсько-Американському центрі управління Лодзького університету (Республіка Польща), 7-30 травня 2018 р.
 7. Стажування в Малопольській школі публічного адміністрування в рамках програми USAID проекту DOBRE, 13-14 вересня 2018 р.
 8. Підвищення кваліфікації на тему «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» обсягом 180 год або 6 кредитів ЄКТС у Центральноукраїнському національному технічному університеті з 23 листопада по 23 грудня 2020 р.
 9. Підвищення кваліфікації на кафедрі державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 180 год., 31 травня -12 липня 2021 р.
 10. Проходження навчання і сертифікації у «Школі тренерів Освітнього Хабу міста Києва 2.0» і отримала кваліфікацію «Тренер», сертифікат від 16 червня 2021 р.
 11. Підвищення кваліфікації на кафедрі економіки, менеджменту та адміністрування Херсонського державного університету, 180 год, 18 травня – 3 червня 2022 р.
 12.  Стажування в межах програми ERASMUS+ Staff Mobility for teaching у Академії гірничо-металургійній імені Станіслава Сташиця в Кракові 23-27 травня 2022 р.
 13. Міжнародне наукове та педагогічне стажування в університетах України, Латвії, Польщі та Туреччини, обсягом 180 год або 6 кредитів ЄКТС, 16 травня-30 червня 2022 р.
 14. Виробниче стажування у Відділі освіти, культури, молоді та  спорту Угринівської сільської ради Івано-Франківської області з 5 – 16 грудня  2022 р.

Громадська діяльність:

 • Голова Громадської організації «Європейський центр інноваційного розвитку та інтелектуального партнерства»
 • Член Громадської організації «Школа бізнесу та менеджменту».