Дисципліни загального вибору

Для ознайомлення з дисциплінами інших освітніх програмам перейти сюди.
Силабуси загальноуніверситетського каталогу розміщено на  webportal.pnu.edu.ua.