ПІТЕЙ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ОСВІТА:

З 2023 р., вересень – дотепер – здобуваю ступінь магістра, спеціальність «Менеджмент», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

З 2016 р., листопад – аспірант в ПНУ ім.. В. Стефаника, факультет історії, політології та міжнародних відносин, м. Івано-Франківськ.

2013-2015 рр. – Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, спеціальність «Центрально-Східна Європа», магістр. 

2009-2014 рр. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Міжнародні відносини», магістр з міжнародних відносин, політолог-міжнародник, перекладач.

1999-2009 рр. – ЗШ № 22, м. Івано-Франківськ.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Знання мов: українська – рідна (наявність сертифіката про знання державної мови); англійська – С1, польська – В2 (наявність сертифіката, виданого в РП), іспанська – А1.

Володіння комп’ютером: Microsoft office на рівні впевненого користувача.

  1. Пітей Наталія. Американо-російські політичні відносини під час другого терміну Барака Обами: український контекст / Cвіт очима молодих / Orbis terrarum oculis iuvenibus: Збірник наукових праць. Івано-Франківськ: «Лілея-НВ». 2016. Вип. 2. С. 21-28.
  2. Пітей Наталія. Нові тенденції американо-російських відносин після зміни політичних еліт у США: український контекст (українською мовою)/ Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Маріуполь: МДУ, 2017. С. 210-214.
  3. Seniuk Nataliia. New trends in the global security environment – where are we heading? / NATO in a changing global security environment: collection of scientific works. Lviv. 2013. P. 44-47.
  4. Пітей Наталія. Нормалізація американо-російських відносин в перші роки президентства Барака Обами (2009-2010) / Прикарпатський вісник НТШ «Думка»: зб. Наукових праць. Івано-Франківськ. 2017. Вип. 5-6(41-42)-2017. С. 159-169
  5. Пітей Наталія. Реакція Барака Обами на події в Криму та Донбасі: від політики примирення до різкого засудження дій Російської Федерації щодо України / Безпекові виклики у геополітиці ХХІ століття. Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Львів. 2017. С. 61-65
  6. Пітей Наталія. Система ПРО в американсько-російських відносинах під час президентства Барака Обами / Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». 2018. Вип. 44. С.171-182
  7. Пітей Наталія. Засади зовнішньої політики адміністрації Барака Обами: російський контекст/ Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. Київ. 2018. Вип. 3(39). С.83-89.
  8. Пітей Наталія. Євразійство та його практичне втілення в «українській» зовнішній політиці РФ/ Актуальні проблеми зовнішньої політики України: зб. матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених: Чернівці, 2022. 

СТАЖУВАННЯ:

2018 р., вересень – грудень – стажування в Centrum Europy Wschodniej UMCS, Люблін.

2014 р. – практика в Центрі сертифікованих перекладів, м. Івано-Франківськ. 

2014 р. – практика в Прикарпатському навчально-методичному центрі політичних та євроінтеграційних досліджень, м. Івано-Франківськ

2012 р., липень – практика в Посольстві України у Республіці Польща (м. Варшава). 

ДОСВІД РОБОТИ

2023 р., лютий – дотепер – викладач кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ.

2017 р., березень – грудень – викладач англійської мови (А1, А2, В1, В2, C1) в Канадсько-українському бізнес-центрі (МБЕРІФ), м. Івано-Франківськ.

2016 р., листопад – дотепер – аспірант в ПНУ ім.. В. Стефаника, факультет історії, політології та міжнародних відносин, м. Івано-Франківськ.

2016 р., квітень-серпень – менеджер з продажу, компанія 23 Ресторани, м. Івано-Франківськ.

2015 р., лютий-березень – менеджер у візовому центрі VFS Global, м. Івано-Франківськ.

2011 р., травень-вересень – кухар в ресторані Clancy’s by the sea, Ocean City, NJ (програма Work and Travel).

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯ ТА КРУГЛИХ СТОЛАХ

2019 р., 4 червня – учасник круглого столу з американськими студентами та дослідниками Програми ім. Фулбрайта на тему: «Вибори президента в Україні», ПНУ ім. В. Стефаника.

2019 р., 30 травня – учасник конференції на тему: «Енергетичний фактор у сучасних міжнародних відносинах», ПНУ ім. В. Стефаника.

2018 р., 18 листопада – співорганізатор та модератор конференції на тему: «НАТО: у пошуках відповідей на актуальні виклики та загрози», ПНУ ім. В. Стефаника.

2018 р., 15 березня – учасник конференції на тему: «Європейський Союз і США: методи співпраці в новій геополітичній реальності», ПНУ ім. В. Стефаника. 

2017 р., 24 листопада – співорганізатор та модератор конференції на тему: «Тероризм: тенденції, прогнози та шляхи вирішення», ПНУ ім. В. Стефаника.

2017 р., 21 червня –участь у круглому столі для молодих вчених на тему: «Україна та ЄС: нові виклики та нові можливості», ПНУ ім. В. Стефаника.

2017 р., 12 травня – співорганізатор та учасник міжнародній конференції молодих вчених на тему: «Східна Європа в рамках російської зовнішньої політики», ПНУ ім. В. Стефаника.

2017 р., 28 лютого – співорганізатор та учасник міжнародній конференції молодих вчених на тему: «Сучасний конфлікт на Близькому Сході: виклики та загрози для Європи та світу», ПНУ ім. В. Стефаника.

2013 р., 3-4 жовтня – участь у науковій конференції на тему: «НАТО в умовах глобальної безпеки, що змінюється», ЛНУ ім. І. Франка.