Робочі навчальні програми/Силабуси

ОП 2023 р.
Код н/д

Компоненти освітньої програми

 Силабус

 Робоча програма

ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус Робоча програма
ОК2 Історія і культура України Силабус Робоча програма
ОК3 Вступ до спеціальності та академічна доброчесність Силабус Робоча програма
ОК4 Іноземна мова Силабус Робоча програма
ОК5 Статистика Силабус Робоча програма
ОК6 Вища математика Силабус Робоча програма
ОК7 Політологія та громадянське суспільство Силабус Робоча програма
ОК8 English for IT Силабус Робоча програма
ОК9 Філософія та етика ведення бізнесу в ІТ Силабус Робоча програма
ОК10 Основи менеджменту Силабус Робоча програма
ОК11 Макро- та мікроекономіка Силабус Робоча програма
ОК12 Євроінтеграційні процеси Силабус Робоча програма
ОК13 Інформаційні технології в управлінні Силабус Робоча програма
ОК14 Економіка та фінанси в ІТ Силабус Робоча програма
ОК15 Основи програмування Силабус Робоча програма
ОК16 Soft skills Силабус Робоча програма
ОК17 Економічний аналіз Силабус Робоча програма
ОК18 Бізнес-планування в ІТ Силабус Робоча програма
ОК19 Методи та моделі прийняття управлінських рішень Силабус Робоча програма
ОК20 Правові основи ведення ІТ бізнесу Силабус Робоча програма
ОК21 Business English for Management Силабус Робоча програма
ОК22 HR-менеджмент в ІТ Силабус Робоча програма
ОК23 Архітектура програмного забезпечення Силабус Робоча програма
ОК24 Управління змінами Силабус Робоча програма
ОК25 Стратегічне управління у IT сфері Силабус Робоча програма
ОК26 Тренінг-курс “Фінансовий менеджмент в ІТ” Силабус Робоча програма
ОК27 Лідерство та робота в команді Силабус Робоча програма
ОК28 Операційний менеджмент Силабус Робоча програма
ОК29 Основи тестування ПЗ Силабус Робоча програма
ОК30 Проектний менеджмент в ІТ Силабус Робоча програма
ОК31 Цифровий маркетинг Силабус Робоча програма
ОК32 Міжнародне економічне право Силабус Робоча програма
ОК33 Business Analytics Силабус Робоча програма
ОК34 Тренінг-курс «Organizational coaching and consulting» Силабус Робоча програма
ОК35 Тренінг-курс «Оцінювання та управління IT проєктами» Силабус Робоча програма
ОК36 Моделювання бізнес-процесів Силабус Робоча програма
ОК37 Курсова робота з стратегічного управління у ІТ сфері Силабус Робоча програма
ОК38 Кваліфікаційна робота Силабус Робоча програма
ОК39 Навчальна практика Силабус Робоча програма
ОК40 Виробнича практика Силабус Робоча програма