Розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні

Керівник проекту: Якубів Валентина Михайлівна

Строки виконання: початок ‒ 01.2020, закінчення ‒ 12.2021.

Проєкт спрямований на розробку дієвого механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні, тобто вирішення економічних, енергетичних, екологічних та соціальних проблем. Отримані результати буде запропоновано до впровадження у вигляді проектів змін до нормативно-правових актів й методичних розробок, які впливають на діяльність учасників ринку біоенергетики.

Основні результати відображено в роботах:

Modelling of prognosis for bioenergy production in Ukraine

Balanced scorecard for implementing united territorial communities’ social responsibility

Strategy for the Development of Bioenergy Based on Agriculture: Case for Ukraine

Modelling of the Strategic Planning Process at an Agricultural Enterprise

Розвиток біоенергетичного напряму сільськогосподарських підприємств і продовольча безпека