ОР Бакалавр (ОП Менеджмент у сфері інформаційних технологій)

Загальна інформація

Освітня програма 073 Менеджмент у сфері інформаційних технологій

Навчальний план

Стейкхолдери

Робочі програми / Силабуси

Вибіркові дисципліни

Дисципліни загального вибору

Практика

Атестація

Індивідуальна траєкторія

Студентський путівник