Апеляція

ПОЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісію

Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

(Введено в дію наказом ректора від “ 31 січня” 2020 року, №61)