Бізнес-адміністрування (магістерський рівень)

Навчальний план

Спеціальність 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

Освітній рівень магістр (1,4 роки)

ЗАВАНТАЖИТИ