Вступ на основі молодшогоспеціаліста

БАКАЛАВР З «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»

(на 3-й курс, денна та заочна форми навчання)

Бакалавр з бізнес-адміністрування (Bachelor of Business Administration)– це ефективний управлінець, адміністратор, менеджер усіх рівнів, який може працювати на підприємстві, в організації чи установі.

Бакалаври з бізнес-адміністрування можуть працюват на керівних посадах у сфері державного управління та приватних компаніях:

  • бізнес-консультантами,
  • HR-менеджерами,
  • бізнес-адміністраторами,
  • менеджерами проектів,
  • бренд-менеджерами,
  • менеджерами зі стратегічного та бізнес-планування,
  • маркетологами,
  • менеджерами з логістики.