Корисна інформація

Корисні посилання:

Перелік наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософії

Правила складання бібліографічних посилань

Наукові журнали, що індексуються у Scopus станом на 30 вересня 2021р. 

Українські журнали, що індексуються у Scopus станом на 30 вересня 2021р. https://openscience.in.ua/ua-journals

Наукові журнали, що вибули зі Scopus станом на 30 вересня 2021р