МАЦУК ЗОРЯНА АНДРІЇВНА

Доктор економічних наук, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

В 2007 р. закінчила факультет фінансів Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, спеціальність – Фінанси, кваліфікація – магістр з фінансового ринку.

З 2007 по 2011 рр. навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Система бюджетного регулювання в Україні (на матеріалах Західного регіону), спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит.

З 2017 по 2019 рр. навчалась в докторантурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана». В 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Інституційно-інфраструктурне забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів», спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит.

З 2014 по 2020 рр. – доцент кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

З 2020 по 2022 рр. – професор кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

З вересня 2022 р. професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету.

Статті в журналах з індексами цитування Scopus та Web of Science

Deari F. & Matsuk Z. (2022), Does COVID-19 matter on the Turn-Of-the-Month effect? Preliminary empirical evidence, forthcoming

Matsuk Z. & Marynchak L. & Tryshak L. & Shyiko V. (2021), Trust in the Collective Investment Sphere: Evidence from Ukraine. In: Procházka D. (eds) Digitalization in Finance and Accounting. ACFA 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55277-0_9

Matsuk Z. & Shyiko V. (2021), Does the National Cultural Dimensions Influence on the Economic Freedom? in: Orăștean R., Ogrean C., Mărginean S.C. (eds) Organizations and Performance in a Complex World. IECS 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50676-6_12

Deari F. & Matsuk Z. & Lakshina V. (2019), Leverage and Macroeconomic Determinants: Evidence from Ukraine, Studies in Business and Economics, Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences, vol. 14(2), pp. 5-19, August, https://doi.org/10.2478/sbe-2019-0021

Matsuk, Z., Danylyuk-Chernykh, I., Lakshina, V. (2019), Mentality Dimension of the Securities Market in Ukraine. In: Procházka, D. (eds) Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting. ACFA2018 2018. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11851-8_10.

Matsuk, Z., Danylyuk-Chernykh, I., Petrenko, V. (2019), Financial resources Governance of Ukraine: Identification of Opportunities and Conditions for Improvement. Springer Proceedings in Business and Economics, in: David Procházka (ed.), Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting, pages 63-71, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11851-8_6

Matsuk, Z. (2018). National Cultural Dimensions and Economic Freedom in Ukraine: a review. Innovative Business Development – A Global Perspective, Springer Proceedings in Business and Economics, in: Ramona Orăștean & Claudia Ogrean & Silvia Cristina Mărginean (ed.), pp. 157-172, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01878-8_14

Matsuk, Z., Deari, F. (2016), Ukrainian Exchange Returns: the Day-of-the-Week Effect. New Trends in Finance and Accounting. In: Procházka D. (eds): Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, Switzerland, 2016, pp. 197-208. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49559-0_18

Монографії

Мацук З. А. Фінансові послуги на ринку цінних паперів України: теорія та практика: монографія. Київ: КНЕУ, 2018. 367 [1] с.

Фінансові аспекти інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України: кол. моногр. / за ред. Л. Т. Гораль, І. Г. Фадєєвої. Івано-Франківськ: фоп   Б. Кузів, 2016. 326 с.

Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: monograph / ed. by I. Britchenko and Ye. Polishchuk. Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2018. 378 р.

січень 2021 – до сьогодні – керівник відділу фінансів та обліку Yozmatech (https://www.linkedin.com/company/yozmatech/ )

січень 2019 – січень 2021 – фінансовий керуючий Devlight  (https://www.devlight.io/ )

вересень 2007 – жовтень 2015 – фінансовий аналітик ТОВ «КУА «ІС-Холдинг»

Членство:

з 2021 року – по сьогодні – CFO club Ukraine

Мова:

українська – рідна,

англійська – В2 (сертифікат IELTS від 2 вересня 2022 р.)

 

Сертифікати, курси та тренінги:

 [Finance & Quantitative Modeling for Analysts] The Wharton Business School [2021] [Business Analytics] The Wharton Business School [2021] [Achieving Personal and Professional Success] The Wharton Business School [2021] [Бюджетування в компанії] LvBS [2019] [KPI та стратегічні фінанси] CFO club Ukraine [2019] [Фінансовий менеджмент] LvBS [2019-2020] [Fintech: Foundations & Applications of Financial Technology] The Wharton Business School [2021] [Google Data Analytics] Google Coursera  [2021] [Power BI] Laba [2020] [DipIFRS ICFM] – Institute of Certified Financial Managers  [2021]