Навчальні дисципліни (всі)

Магістрський рівень

Спеціальність 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

 • Методологія та організація наукових досліджень в менеджменті
 • Основи менеджменту та бізнесадміністрування
 • English for Business Studies
 • Бізнес-процеси та управлінський облік
 • Бізнесдіагностика підприємства
 • Стратегічне управління
 • HR-менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Маркетинговий менеджмент
 • Економіка та фінанси підприємств
 • Адміністрування податків у бізнесструктурах
 • Креативний менеджмент
 • Управління проектами
 • Project manager для адміністраторів
 • Методи прийняття управлінських рішень в проектах
 • Бізнеспланування проектів
 • Бізнес-етика і ділова комунікація
 • PR-менеджмент і комунікації

Спеціальність 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

 • Керівник навчального закладу
 • Менеджмент персоналу
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Ділова іноземна мова
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Освітні технології
 • Правові аспекти управління навчальним закладом
 • Техніка управлінської діяльності
 • Теорія організацій
 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент

Бакалаврський рівень

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 • Стратегічне управління
 • Менеджмент персоналу
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Фінансовий менеджмент
 • Управлінський облік
 • Стратегічне управління
 • Management and business administration
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Управління проектами
 • Господарське право
 • Міжнародна економіка
 • Операційний менеджмент
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Економічна статистика
 • Бухгалтерський облік
 • Менеджмент
 • Мікроекономіка і макроекономіка