Навчальні плани

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Денна форма

Заочна форма

 

МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ на основі молодшого спеціаліста

Денна форма

Заочна форма

 

МБА 1,5 РОКИ НАВЧАННЯ

Денна форма(2017р)

Денна форма (2018р.)

 

МБА 2 РОКИ НАВЧАННЯ

Денна форма (2017 р.)

Денна форма(2018 р.)

Заочна форма (2017 р.)

Заочна форма (2018 р.)

 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Заочна форма (2017)

Заочна форма (2018)