Навчання через дослідження

НДР кафедри:

  1. НДР “Розробка і обґрунтування соціально-економічного та організаційно-управлінського механізму збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат”, номер державної реєстрації 0113U004332 (2017 – 2022 рр.) – за рахунок робочого часу

  2. НДР “Дослідження стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільського господарства України”, номер державної реєстрації 0118U006439 (2018 р.) – грант ДФФД 83

  3. НДР “Розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні”, номер державної реєстрації 0120U100493 (2020-2021 рр.) – грант МОН для молодих вчених

  4. НДР “Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України”, № 0121U107684 (2021-2023 рр.) – грант МОН для молодих вчених