Наукова робота викладачів

Наукові результати викладачів кафедри     

 

При кафедрі створено Школу бізнесу та менеджменту та Школу управлінців нової генерації. В межах даних шкіл організовано понад 90 тренінгів з питань управління та розвитку бізнесу; 18 семінарів з проблем розвитку системи управління та підприємництва; 6 Круглих столів із залученням іноземних студентів та аспірантів.

Щороку організовується міжнародні наукові конференції за участі представників з різних країн світу.

У 2019 р. організовано Міжнародний бізнес-форум за участю  Барта Ткачика, доктора з економіки Каліфорнійського університету (США), співзасновника  кількох шкіл МВА у Європі.

На кафедрі реалізовано 6 грантових наукових  проектів загальною 900 тис. грн. з проблем розвитку біоекономіки в Україні.

Викладачами і студентами підготовлено більше 30 бізнес-планів та стратегій розвитку для підприємств регіону.

На кафедрі з 2021 року реалізується міжнародний грантовий проєкт “Глобальна клінтех інноваційна програма GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні” – реєстраційний номер 3000089383 – проєкт Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ). Сума фінансування 30000 дол. США. Проєкт спрямова на розбудову національного потенціалу для підтримки та просування інновацій у сфері чистих технологій шляхом створення пілотного регіонального клінтех акселератора у рамках GCIP Ukraine у м. Івано-Франківськ на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а саме кафедри управління та бізнес-адміністрування

План наукової роботи викладачів кафедри

управління та бізнес-адміністрування на 2021-2022 н.р.

№ з/п                                   Вид робіт Терміни

виконання

1 Підготовка і публікація викладачами наукових статей у фахових виданнях 2021-2022 рр.
2 Підготовка і публікація викладачами наукових статей у виданнях з міжнародними індексами цитування 2021-2022 рр.
3 Участь викладачів кафедри на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях 2021-2022 рр.
4 Участь викладачів кафедри у наукових конференціях, конгресах, що відбуваються за кордоном 2021-2022 рр.
5 Підготовка і подача аплікаційних форм, заявок на гранти, конкурси 2021-2022 рр.
6 Робота над дисертаційними дослідженнями викладачів, аспірантів кафедри 2021-2022 рр.
7 Здійснювати керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукових публікацій, доповідей на конференціях, представленням робіт на конкурси і олімпіади 2021-2022 рр.
8 Здійснювати керівництво науково-дослідною практикою студентів-магістрів 2021-2022 рр.
9 Участь у роботі наукового семінару «Впровадження інноваційних напрямів бізнес-адміністрування в економіці регіону» 2021-2022 рр.
10 Заохочувати студентів до участі у студентських наукових семінарах і студентському науковому товаристві 2021-2022 рр.
11 Заохочувати студентів до участі у тренінгах, школах розвитку, семінарах 2021-2022 рр.
12 Розробка інвестиційних програм,  інноваційних проектів, бізнес-планів, ТЕО 2021-2022 рр.
13 Наукова робота викладачів, аспірантів, студентів в межах державної тематики «Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України» (номер державної реєстрації 0121U107684). 2021-2022 рр.
14 Проходження наукових стажувань викладачів і аспірантів кафедри 2021-2022 рр.
15 Участь у реалізації міжнародного грантового проєкту “Глобальна клінтех інноваційна програма GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні” 2021-2022 рр.
16 Участь у роботі наукового семінару «Удосконалення системи публічного управління та адміністрування» 2021-2022 рр.