Наукові видання

“Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” – науковий журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, головним завданням якого є публікація нових оригінальних наукових матеріалів, оглядових та проблемних статей з актуальних проблем педагогіки, філології, економіки та біології. Ми приймаємо наукові статті для публікації в журналі на постійній основі. Кожен номер журналу належить до певної серії: «Серія природничо-математичних наук» та «Серія суспільних і гуманітарних наук» у різних випусках (перший квартал – Педагогіка (№1); другий квартал – Філологія (№2); третій квартал – Економіка (№3), четвертий квартал – Біологія (№4)).

ISSN 2311-0155 (друкована версія)   E-ISSN 2413-2349 (онлайн версія)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20385-10185P.

Сайт видавця: https://nauka.pnu.edu.ua

Журнал  внесено до списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (КАТЕГОРІЯ “Б” в галузі педагогічних і економічних наук (спеціальності 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”)), наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.