Наукові проекти

НАУКОВІ ПРОЕКТИ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

 1. Проект в межах програми Європейського Союзу Erasmus+: KA 2. Співробітництво між університетами та підприємствами у сфері ігрової індустрії в Україні (561728-EPP-1-2015-1- ES-EPPKA2-CBHE-JP)    

Співробітництво між університетами та підприємствами у сфері ігрової індустрії в Україні
561728-EPP-1-2015-1- ES-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: GameHub

Сайт проекту: http://gamehub-cbhe.eu/ua/

Тривалість проекту: 2016-2018 р.

Грантхолдер: Університет Деусто, Іспанія

Мета проекту: Загальна мета проекту GameHub – забезпечити можливість працевлаштування та самоствердження випускників закладів вищої освіти (ЗВО), непрацевлаштованих інженерів, а також ветеранів Антитерористичної операції (АТО) в Україні через забезпечення їх знаннями та навичками, які вимагає цифрова ігрова індустрія (ІІ) – яка має широкий мережевий вплив на світову галузь економіки. Ігрова індустрія, що базується на віртуальному робочому підході, дозволяє розвивати високотехнологічну сферу і, таким чином, валовий внутрішній продукт без великих інвестицій.

Завдання проекту:

 1. Встановити моніторінговий інструмент компетентностних профілей та тренінгу, необхідний для працевлаштування на українському ринку інформаційних комп’ютерних технологій, враховуючи можливості міжнародних мереж та бізнесу.
 2. Cтворити інфрастурктуру GameHub в кожному українському ЗВО, що сприятиме розвитку знань та компетенцій в сфері підприємництва й виробництва цифрових ігр через розробку навчальних матеріалів, підготовку та консультування співробітників ЗВО та тренінгових центрів.3.
 3. Взаємовигідне та перспективне співробітництво між академічним світом, службами, що працевлаштовують, ветеранською асоціацією та ігровою індустрією, що сприятиме зміцненню українського бізнес-сектору інформаційних комп’ютерних технологій, який знаходиться на стадії свого становлення

Очікувані результати:

 1. Проведений аналіз робіт та задач та визначена схема компетенцій – інструмент моніторингу – для успішних робітників та підприємств в сфері ІКТ та ІІ.
 2. Побудована концепція, структура та можливості GameHub у поєднанні з ігровою лабораторією.
 3. Тренінг приблизно 180 викладачів українських університетів, 500 студентів та 150 непрацевлаштованих, включаючи ветеранів АТО.
 4. 18 двомовних навчальних модулів, розроблених в рамках GameHub, та включених до навчальних планів українських ЗВО.
 5. Встановлені зв’язки в українських ЗВО між академічним світом, підприємствами та службами працевлаштування – поміст GameHub.
 6. Міжнародна проектна конференція та ярмарки праці з ігрового дизайну, організовані проектним консорціумом в Україні

Партнери:

 • University of Deusto (Spain);
 • AGH University of Science and Technology (Poland);
 • University of Applied Sciences “FH JOANNEUM” (Austria);
 • Quality Austria – Training, certification and assessment GmbH (Austria);
 • Virtualware Labs Foundation (Spain);
 • Foundation of Deusto (Spain);
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (Україна);
 • ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна);
 • Донецький національний технічний університет (Україна);
 • Херсонський національний технічний університет (Україна);
 • Київський національний університет будівництва та архітектури (Україна);
 • Одеський національний політехнічний університет (Україна);
 • Українська Асоціація професіоналів у сфері інформаційних технологій (Україна).

Контактна особа і менеджер проекту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Любов ЗІНЮК, начальник Відділу управління проектами, e-mail: lyubov.zink@gmail.com

 

 

2. Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД Ф-70) “Розробка економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики розвитку альтернативних джерел енергії на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств”                                                   

         Розробка економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики розвитку альтернативних джерел енергії на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств

Тривалість проекту: 1 жовтня 2017 р. – 31 грудня 2017 р.

Грантхолдер: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (Грант президента України для молодих вчених)

Мета проекту: Мета проекту полягає у розробці й обґрунтуванні фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій спрямованих на розвиток виробництва біопалива на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств на основі застосування економіко-правових інструментів.

Завдання проекту:

 1. Даний проект спрямований на вирішенні економіко-правових проблем, які стоять на заваді розвитку виробництва й споживання біопалива як одного із альтернативних джерел енергії в Україні. Для України розвиток виробництва енергії з відновлювальних джерел є важливим аспектом у вирішенні не лише енергетичних проблем, але й екологічних та політичних. Оскільки збільшення частки виробництва власної енергії зменшить залежність країни від країн-імпортерів газу і нафти.
 2. Проведені наукові дослідження здатні внести істотний вклад у поглиблення наукових знань з проблематики економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики на розвиток альтернативних джерел енергії. Внаслідок реалізації проекту буде розроблено інноваційний підхід до стимулювання розвитку відновлювальної енергетики шляхом системного об’єднання заходів і методів щодо вирішення двох взаємопов’язаних проблем: занепаду вітчизняного сільського й лісового господарства та надмірної енергетична залежність від невідновлюваних джерел енергії.

Очікувані результати:

 1. Розробка наукових положень й прикладних засад забезпечення виходу України з енергетичної залежності від дорогих іноземних й невідновлюваних джерел енергії через стимулювання використання потенціалу деревообробних й сільськогосподарських підприємств у сфері альтернативних джерел енергії. За матеріалами науково-дослідної роботи передбачається видання 1 розділу монографії, 2 наукових статей у фахових журналах. Планується представлення отриманих результатів на 2 спеціалізованих наукових конференціях.
 2. Розробка системи економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики, застосування яких сприятиме розвитку виробництва біопалива на базі деревообробних й сільськогосподарських підприємств із врахуванням можливостей в цій сфері того чи іншого регіону країни для забезпечення як економічного, так і соціального й екологічного ефекту.
 3. Розробка механізму регулювання правовідносин в сфері виробництва біопалива деревообробними та сільськогосподарськими підприємствами в організаційно-правовому, інституційному, функціональному та економічному аспектах.
 4. Розробка рекомендацій до змісту та обсягу заходів економічного стимулювання досліджуваного сегменту господарської діяльності й розробка основи функціонування дозвільної системи щодо даного виду діяльності.
 5. Моделювання результатів науково-практичних досліджень в практичній діяльності деревообробних й сільськогосподарських підприємств та проведення комплексного моніторингу результатів шляхом розробки системи індикаторів, критеріїв та показників.

Контактна особа і менеджер проекту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Валентина ЯКУБІВ, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, e-mail: yakubiv.valentyna@gmail.com

 

 

3. Проект прикладного дослідження, що виконувався за рахунок видатків загального фонду державного бюджету “Розробка економікоправових інструментів державної стимуляційної політики розвитку альтернативних джерел енергії на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств”

Тривалість проекту: 1 жовтня 2017 р. – 31 грудня 2019 р.

Грантхолдер: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (Грант президента України для молодих вчених)

Мета проекту: Мета проекту полягає у розробці й обґрунтуванні фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій спрямованих на розвиток виробництва біопалива на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств на основі застосування економіко-правових інструментів.

Завдання проекту:

 1. Даний проект спрямований на вирішенні економіко-правових проблем, які стоять на заваді розвитку виробництва й споживання біопалива як одного із альтернативних джерел енергії в Україні. Для України розвиток виробництва енергії з відновлювальних джерел є важливим аспектом у вирішенні не лише енергетичних проблем, але й екологічних та політичних. Оскільки збільшення частки виробництва власної енергії зменшить залежність країни від країн-імпортерів газу і нафти.
 2. Проведені наукові дослідження здатні внести істотний вклад у поглиблення наукових знань з проблематики економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики на розвиток альтернативних джерел енергії. Внаслідок реалізації проекту буде розроблено інноваційний підхід до стимулювання розвитку відновлювальної енергетики шляхом системного об’єднання заходів і методів щодо вирішення двох взаємопов’язаних проблем: занепаду вітчизняного сільського й лісового господарства та надмірної енергетична залежність від невідновлюваних джерел енергії.

Очікувані результати:

 1. Розробка наукових положень й прикладних засад забезпечення виходу України з енергетичної залежності від дорогих іноземних й невідновлюваних джерел енергії через стимулювання використання потенціалу деревообробних й сільськогосподарських підприємств у сфері альтернативних джерел енергії. За матеріалами науково-дослідної роботи передбачається видання 1 розділу монографії, 2 наукових статей у фахових журналах. Планується представлення отриманих результатів на 2 спеціалізованих наукових конференціях.
 2. Розробка системи економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики, застосування яких сприятиме розвитку виробництва біопалива на базі деревообробних й сільськогосподарських підприємств із врахуванням можливостей в цій сфері того чи іншого регіону країни для забезпечення як економічного, так і соціального й екологічного ефекту.
 3. Розробка механізму регулювання правовідносин в сфері виробництва біопалива деревообробними та сільськогосподарськими підприємствами в організаційно-правовому, інституційному, функціональному та економічному аспектах.
 4. Розробка рекомендацій до змісту та обсягу заходів економічного стимулювання досліджуваного сегменту господарської діяльності й розробка основи функціонування дозвільної системи щодо даного виду діяльності.
 5. Моделювання результатів науково-практичних досліджень в практичній діяльності деревообробних й сільськогосподарських підприємств та проведення комплексного моніторингу результатів шляхом розробки системи індикаторів, критеріїв та показників.

Контактна особа і менеджер проекту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Валентина ЯКУБІВ, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, e-mail: yakubiv.valentyna@gmail.com

 

 

4.ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДФФД Ф-83) «Дослідження стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільського господарства України»

Дослідження стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільського господарства України

Тривалість проекту: 1 серпня 2018 – 31 грудня 2018

Грантхолдер: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Грант президента України для молодих вчених)

Мета проекту: Мета проекту полягає у розробці й обґрунтуванні фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій  з оцінки та використання стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики в сільському господарстві України та розробці типової стратегії розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах.

Завдання проекту:

Основними завданнями проекту є:

 1. В умовах постійного зростання цін на паливно-енергетичні ресурси, збільшення обсягів споживання й залежності від їх постачання з іноземних країн, не викликає сумніву необхідність розвитку альтернативних джерел енергії, в т.ч. й біоенергетики.
  Сільське господарство України має значний біоенергетичний потенціал, який не використовується на даний час. Розвинуті країни світу впродовж останніх 5 років активно розвивають біоенергетику та інші відновлювальні ресурси енергії на основі сільського господарства. В Україні ці процеси практично відсутні. Тому дослідження стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільського господарства в Україні є дуже актуальним.
 2. Існуючі наукові дослідження здебільшого спрямовані на обґрунтування технологічного потенціалу розвитку біоенергетики, а питання економічної ефективності і логістичної доцільності розвитку біоенергетики досліджені не достатньо.

 

Очікувані результати:

1) розробка теоретико-методологічних засад розробки стратегії розвитку біоенергетичного напряму діяльності сільськогосподарських підприємств на основі використання інноваційних методи стратегічного аналізу;

 2) визначення стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільськогосподарських підприємств України з врахуванням економічного потенціалу виробництва продукції та логістичної ефективності створення біоенергетичних переробних установок;

3)  розробка і обґрунтування типової стратегії розвитку біоенергетичного напряму розвитку сільськогосподарських підприємств.

Контактна особа і менеджер проекту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Валентина ЯКУБІВ, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, e-mail: yakubiv.valentyna@gmail.com

 

 

5. НДР “Розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні”, номер державної реєстрації 0120U100493 (2020-2021 рр.) – грант МОН для молодих вчених

Мета проекту полягає в розробці й обґрунтуванні фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій  щодо стимулювання максимального використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні.

Основними завданнями є:

1) комплексне дослідження економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні на основі техніко-економічного та стратегічного аналізу;

2) маркетингове дослідження економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні;

3) розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні.

Очікуваними результатами виконання проекту є:

1) результати проведеного комплексного техніко-економічного та стратегічного аналізу економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні (наукова новизна: на основі удосконаленої методики оцінки потенціалу);

2) сформована маркетингово-логістична модель стратегічних груп ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні (наукова новизна: маркетингово-логістична модель розвитку біоекономіки в Україні розроблена вперше);

3) розроблений механізм стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні (наукова новизна: механізм включає методологічний та рекомендаційно-прикладний характер).

Наукова цінність результатів дослідження полягає у розробці комплексного механізму стимулювання синергійного розвитку економіки підприємств різних галузей (сільськогосподарських, деревообробних, промислових) на основі активного використання прогресивних біотехнологій, за допомогою яких відновлювальні природні ресурси та відходи перетворюються у біоенергію.

Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості практичного використання розробленого механізму на підприємствах різних галузей (сільськогосподарських, деревообробних, промислових) із поєднанням їх у прибуткові маркетингово-логістичні стратегічні групи.

6. НДР “Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України”, № 0121U107684 (2021-2023 рр.) – грант МОН для молодих вчених;

Мета проекту полягає в розробці й обґрунтуванні фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій  щодо стимулювання максимального використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні.

Основними завданнями є:

1) комплексне дослідження економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні на основі техніко-економічного та стратегічного аналізу;

2) маркетингове дослідження економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні;

3) розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні.

Очікуваними результатами виконання проекту є:

1) результати проведеного комплексного техніко-економічного та стратегічного аналізу економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні (наукова новизна: на основі удосконаленої методики оцінки потенціалу);

2) сформована маркетингово-логістична модель стратегічних груп ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні (наукова новизна: маркетингово-логістична модель розвитку біоекономіки в Україні розроблена вперше);

3) розроблений механізм стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні (наукова новизна: механізм включає методологічний та рекомендаційно-прикладний характер).

Наукова цінність результатів дослідження полягає у розробці комплексного механізму стимулювання синергійного розвитку економіки підприємств різних галузей (сільськогосподарських, деревообробних, промислових) на основі активного використання прогресивних біотехнологій, за допомогою яких відновлювальні природні ресурси та відходи перетворюються у біоенергію.

Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості практичного використання розробленого механізму на підприємствах різних галузей (сільськогосподарських, деревообробних, промислових) із поєднанням їх у прибуткові маркетингово-логістичні стратегічні групи.

 

7. НДР “Розробка і обґрунтування соціально-економічного та організаційно-управлінського механізму збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат”, номер державної реєстрації 0113U004332 (2017 – 2022 рр.) – за рахунок робочого часу

 

Проекти, що реалізовуються на кафедрі:

 • міжнародний грантовий проєкт “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)” реєстраційний номер DOBRE-16-03- MSPA – Проект DOBRE фінансується урядом США через Агенцію США з міжнародного розвитку (USAID) – сума фінансування 10000 дол. США (2019- 2021 рр.);

 • міжнародний грантовий науковий проєкт «Аналітичне дослідження з органами влади щодо інвестиційної привабливості територіальних громад Прикарпаття» (реєстраційний номер: SG 54195) – 2021 р. – проєкт міжнародного фонду «Відродження» – координатор аспірант Малишівський Т.В. – сума фінансування 163 468,21 грн. (2021 р.);

 • міжнародний грантовий проєкт “Глобальна клінтех інноваційна програма GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні” – реєстраційний номер 3000089383 – проєкт Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ) – координатор професор кафедри Якубів В.М. – сума фінансування 30000 дол. США (2021 р.);

Участь викладачів і здобувачів вищої освіти у міжнародних грантових проєктах:

 • проєкт «Створення проектно-освітнього Центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні «Агенти змін» за секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу, програми «U-LEAD з Європою» – сума фінансування 11 585 409 грн. (2018-2020 рр.) (довідка);

 • міжнародний проєкт “Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання” 586098-EPP-1-2017-1- UA-EPPKA2-CBHE-JP – програма ERASMUS+ – сума фінансування 861 445 євро (2018-2020 рр.) (довідка);

 • міжнародний проект «GameHub: Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері ігрової індустрії в Україні» Номер проекту: 561728- EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2018 рр.).