Нормативна база та корисні посилання

Положення університету 

 1. Путівник для аспірантів
 2. Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 3. Положення про Підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (редакція 2019 р.)
 4. Положення про введення в дію програми педагогічної практики здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

ПОСТАНОВИ КМУ:

 1. Постанова КМУ № 167 від 06.03.2019 року «Про присудження ступеня доктора філософії» завантажити
 2. Постанова № 261 від 13 березня 2016р. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти завантажити

НАКАЗИ МОН України:

 1. Наказ № 40 від 12 січня 2017 року «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» завантажити
 2. Наказ № 1220 від 23.09.2019 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» завантажити 
 3. Наказ № 1287 від 21 вересня 2020 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії» завантажити
 4. Наказ № 389 від 08 квітня 2016 року «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»завантажити
 5. Лист МОН “Про надання інформації”завантажити.

 

Інформація щодо створення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та захисту в них завантажити