Освітня програма “Публічне управління та адміністрування” (аспірантура, докторантура)

Доктор філософії публічного управління та адміністрування

це висококваліфіковані фахівці в галузі управління та адміністрування, здатні розв’язувати комплексні проблеми з публічного управління та адміністрування для уникнення, профілактики (попередження) ризиків зовнішнього та внутрішнього середовищ та забезпечення відповідного рівня економічної безпеки, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.