Практика

Графік практики 2021-22 н.р.

 

Виробнича практика та навчальна практика

  • Положення про практику.
  • Програма виробничої практики для студентів ОР «бакалавр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2021. 28 c. завантажити
  • Програма навчальної практики студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (1 курсу) денної та заочної форм навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2021. 21 с. завантажити
  • Методичні рекомендації до проходження навчальної практики студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (1 курсу) денної та заочної форм навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2021. 21 с. завантажити
  • Методичні рекомендації до проходження навчальної практики студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування денної та заочної форм навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» . Івано-Франківськ, 2021. 22 с. завантажити
  • Наскрізна програма практики для студентів ОР «бакалавр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2021. 28 c. завантажити

Бази практик

Угоди про співпрацю

Навчальна практика (2020-2021 н.р)

Наказ на практику ІІІ курсу ОР «бакалавр» з 22 лютого до 05 березня 2021 року (денна форма навчання)

Наказ на практику ІІІ курсу ОР «бакалавр» з 22 лютого до 05 березня 2021 року (заочна форма навчання)

 

Навчальна практика (2021-2022 н.р)

Наказ на практику І курсу ОР «бакалавр» з 1 до 15 лютого 2022 року (денна форма навчання)

Наказ на практику І курсу ОР «бакалавр» з 1 до 15 лютого 2022 р. (заочна форма навчання)

Наказ на практику ІІІ курсу ОР «бакалавр» з 21 лютого до 4 березня 2022 року (денна форма навчання)

Наказ на практику ІІІ курсу ОР «бакалавр» з 21 лютого до 4 березня 2022 року (заочна форма навчання)

 

Виробнича практика (2021-2022 н.р.)

Наказ на практику ІV курсу ОР «бакалавр» з 1 лютого до 14 березня 2022 р. (денна форма навчання)

Наказ на практику ІV курсу ОР «бакалавр» з 1 лютого до 14 березня 2022 р. (заочна форма навчання)

Документація для керівника практики:

  1. Угода
  2. Наказ.
  3. Направлення.
  4. Розпорядження.