Практика (PhD)

Метою проходження педагогічної практики є вироблення і закріплення педагогічних навичок, вдосконалення знань, необхідних для роботи у закладах вищої освіти, формування вмінь застосовувати їх у навчально-виховному процесі під час виконання функцій викладача.

Організатором та базою для проходження педагогічної практики є  інститут післядипломної освіти та  кафедра управління та бізнес-адміністрування, за якою закріплений аспірант.

Згідно з навчальним планом педагогічна практика проводиться для аспірантів другого року навчання у IV-му семестрі. Загальний обсяг педагогічної практики становить 2 кредити ECТS (60 год). Навчально-методична робота (підготовка до занять, методична робота, відвідування та аналіз занять, проведення консультацій тощо) становить 30 навчальних годин педагогічної практики. На аудиторне навантаження (читання лекцій, проведення семінарських, практичних, лабораторних занять) відводиться 30 навчальних годин загального часу педагогічної практики.

Змінами, внесеними до освітньо-наукової програми у 2020 році, загальний обсяг педагогічної практики збільшено до 3 кредитів ECТS (90 год).

Завдання педагогічної практики аспірантів спрямовані на формування в аспірантів компетентностей, пов’язаних зі здійсненням навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи.

Робоча програма педагогічної практики

Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики

Наказ ректора про введення в дію ПРОГРАМИ педагогічної практики