Презентація спеціальностей

МАГІСТР З «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»

(на 5-й курс, денна та заочні форми навчання)

Буклет – завантажити

Магістр з бізнес-адміністрування (Master of Business Administration) – це ефективний керівник І, ІІ та ІІІ рівня, який завдяки отриманим знанням і навикам може працювати на будь-якому підприємстві.

Магістри з бізнес-адміністрування можуть займати посади:

 • генерального директора,
 • голови правління,
 • директора підприємства, представництва, філії тощо,
 • керівника в органах місцевого і державного управління,
 • начальника служби,
 • керівника департаменту,
 • директора з економіки,
 • начальника управління,
 • комерційного директора,
 • голови комісії (бюро),
 • завідуючого групою,
 • начальника відділу,
 • начальника інспекції,
 • керівника проектів і програм,
 • викладача, наукового співробітника і консультанта.

Що отримають випускники програм:

 • диплом бакалавра з «Бізнес-адміністрування» європейського зразка (для бакалаврів);
 • диплом магістра з «Бізнес-адміністрування», європейського зразка (для магістрів);
 • знання інструментарію управління різними сферами діяльності: фінансами, маркетингом, логістичною діяльністю, управління персоналом, управління проектами;
 • розвиток особистих управлінських, комунікативних, лідерських, організаційних навичок;
 • мережу корисних контактів із міжнародною студентською та бізнесовою спільнотою, що створюються завдяки можливості прослухати окремі курси та пройти стажування за кордоном.

Кафедра управління та бізнес-адміністрування – це Ваш шлях до омріяного успіху!

 

 

МАГІСТР З «МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

(на 5-й курс, заочна форма навчання)

Менеджер, магістр з управління навчальним закладом (Master of Management of Educational Institution) – це ефективний менеджер в підприємницьких структурах, керівник в сфері освіти з сучасним баченням управління закладом, який здатний оптимізувати процес навчання, раціонально залучати (за рахунок інноваційних проектів) та використовувати матеріальні й фінансові ресурси установи.

Що отримають випускники програми:

 • диплом магістра з «Менеджменту, Управління навчальним закладом», який відкриває шлях до кар’єрного зростання в різних сферах;
 • розвиток управлінських, комунікативних, лідерських та організаційних навичок;
 • знання та практичні навички в сфері визначення стратегії розвитку закладу освіти, керівництва його педагогічною та економічною діяльністю, забезпечення сприятливого психологічного клімату;
 • мережу корисних контактів із міжнародною студентською та бізнесовою спільнотою, що створюються завдяки можливості прослухати окремі курси та пройти стажування за кордономв межах прoграми Erasmus +;
 • практичні навички роботи у команді під час проходження практики та стажування за кордоном.

Магістри з управління навчальним закладом можуть займати посади:

 • менеджера в будь-якій приватній організації,
 • керівника (директора, ректора, завідуючого) навчального закладу,
 • начальника чи завідувача структурного підрозділу, сектору, відділу в управліннях освіти державного, обласного чи місцевого рівнів (об’єднаних територіальних громадах, районах).

 

«Наука не є і ніколи не буде закінченою книгою»

Альберт Ейнштейн