Про освітню програму

Доктор філософії публічного управління та адміністрування

це висококваліфіковані фахівці в галузі управління та адміністрування, здатні розв’язувати комплексні проблеми з публічного управління та адміністрування для уникнення, профілактики (попередження) ризиків зовнішнього та внутрішнього середовищ та забезпечення відповідного рівня економічної безпеки, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

Що отримають випускники програми:

  • диплом доктора філософії з присвоєнням кваліфікації «Доктор філософії публічного управління та адміністрування», який відкриває шлях до кар’єрного зростання в різних сферах;
  • вміння застосовувати сучасні інформаційні технології, маркетингові та соціологічні дослідження та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності;
  • розвиток управлінських, комунікативних, лідерських та організаційних навичок;
  • мережу корисних контактів із міжнародною науковою та бізнесовою спільнотою;
  • вміння готувати проектні запити на фінансування наукових досліджень, розробляти програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходячи із аналізу зарубіжного досвіду, оцінки правового і ресурсного забезпечення та добору адекватних механізмів розвитку публічного управління та адміністрування;
  • вміння організовувати й проводити навчальний процес у вищій школі, розробляти методичне забезпечення навчального процесу.