Публічне управління та адміністрування (доктор філософії)

Навчальний план

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Освітній рівень: доктор філософії

завантажити