Самостійна робота студентів

МАГІСТР

073 Менеджмент “Бізнес-адміністрування”

Методичні рекомендації до виконання самостійної робіти для студентів ОР “магістр” за спеціальністю 073 Менеджмент, освітня програма “Бізнес-адміністрування”. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2018. 38 c. – http://www.d-learn.pu.if.ua/

073 Менеджмент “Управління навчальним закладом”

Методичні рекомендації до виконання самостійної робіти для студентів ОР “магістр” за спеціальністю 073 Менеджмент, освітня програма “Управління навчальним закладом”. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2018. 38 c. – http://www.d-learn.pu.if.ua/

 

БАКАЛАВР

281 Публічне управління та адміністрування

Методичні рекомендації до виконання самостійної робіти для студентів ОР “бакалавр” за спеціальністю 281 Публічне управління таа адміністрування. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2018. 36 c. – http://www.d-learn.pu.if.ua/