Сертифікати студентів

ОП “Публічне управління та адміністрування”
ОП Управління навчальним закладом
 
ОП Бізнес-адміністрування