СУРАЙ ІННА ГЕННАДІЇВНА

Доктор наук з державного управління,

Вчене звання – професор

Посада – професор кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

 

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

Освіта вища:

Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва – агрономія (учений агроном), 1985 р.;

Харківський фінансово-економічний інститут – економіка (бухгалтерський облік), 1999 р.;

Українська Академія державного управління при Президентові України – державне управління (магістр державного управління), 2000 р.;

Університет Північного Лондона (Великобританія) – публічне управління (магістр публічного управління), 2000 р.

 Додаткова кваліфікація:

тренер з теми „Управління людськими ресурсами”, координатор програм і тренер для тренерів з теми „Управління людськими ресурсами публічної служби України” (ENA, Франція), Атестат від 26 вересня 2011р.;

тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей (Цюріхський педагогічний університет, НАДУ при Президентові України, Свідоцтво №18032016-16 від18 березня 2016 р.)

 Досвід роботи на державній службі: 9,5 років.

Досвід наукової діяльності: 22 р. (державне управління)

 Дисертаційні дослідження:

1) Державне управління аграрним сектором економіки України: функціонально-структурний аспект (25.00.02 – механізми держ. упр, 2005 р.;

2) Формування й розвиток еліти в державному управлінні України (25.00.03 – державна служба, 2014 р.)

Досвід педагогічної діяльності: понад 15 років (державне управління).

 Публікації – понад 250 публікацій в галузі державного управління (статті, тези, монографії, підручники, посібники, інші навчально-методичні матеріали). Зокрема, 3 статті у SCOPUS (h-індекс=2): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215425591
та 2 – у WEB OF SCIENCE.

h-індекс =16 Google Scholar (https://scholar.google.com.ua)

Член спеціалізованих вчених рад:

постійної спеціалізованої вченої ради НАДУ – Д 26.810.01;  ДРІДУ НАДУ – Д 08.866.01.;

разових спеціалізованих вчених рад: 2020 р.: ДФ 26.810.002, ДФ 26.810.004, ДФ 26.142.001, ДФ 26.142.003, ДФ 26.142.005;

2021 р.: ДФ 26.810.009, ДФ 26.810.010, ДФ 26.810.018, ДФ 26.810.020, ДФ 26.810.022,  ДФ 08.866.007, ДФ 08.866.009.

 Член наукової ради міжнародного рецензованого наукового видання: International Journal of Legal Studies (Poland), яке включено до міжнародної бази Copernicus.                          

 Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України з державного управління, які також включені до міжнародної бази Copernicus, мають цифровий идентификатор DOI. (категорія Б): “Державне управління та місцеве самоврядування”; “Public management”; “Публічне адміністрування та національна безпека”; “Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління”; “Науковий вісник: державне управління “.

 Член редакційної колегії наукового видання України: “Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення”

 Член громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»

 

 Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science: 

1. Suray I. G. (2017). Competency State secretary of the Ministry in Ukraine. Scientific Bulletin of Polissia. № 4 (12). P.2., 2017: 163–169. DOI: http:// doi.org/10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-163-169. URL : http://nvp.stu.cn.ua/en/component/k2/item/904-suray-i-g-competency-state-secretary-of-the-ministry-in-ukraine.html (Webof Science)

2. Білинська М. М., Сурай І. Г., Васюк Н. О., Савіна Т. В. (2020). Визначення потреб у навчанні керівників сфери охорони здоров’я України. Медичні перспективи. Т. 25 (№3), 2020: 192–197. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.3.214872.
URL : http://journals.uran.ua/index.php/2307-0404/article/view/214872/215044 (Web of Science)

3. Suray I. et al. Strategic Investment Management and Formation of Investment Strategy of the Enterprise / Y.Makarenko, O.Honchar, S.Kudlaienko, Y.Roschyna, L.Rudych, I.Suray // Academy of Strategic Management Journal. – ISSN: Print 1544-1458, Online: 1939-6104. – Volume 18, Special Issue 1 (Strategic Research Directions), 2019. (SCOPUS) DOI: 1939-6104-18-SI-1-449 https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-inpress.html

4. Savkov A., Suray I. et al. STEM education as the Latest Philosophy of Lifelong Learning to Develop Key Competencies of a Civil Servant / Anatolii Savkov, Inna Suray, Liudmyla Kotliar, Lіudmyla Polishchuk, Iryna Bushman, Nataliia Vasiuk // International Journal of Management (IJM) – ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510. – Volume11. – Issue 2. – February 2020. – pp. 163–169. (SCOPUS) DOI 10.34218/IJM.11.2.2020.017 http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_2/IJM_11_02_017.pdf

5. Suray I. et al. Transformation of Public administration in a Network Economy / Inna Suray, Nadiia Hrazhevska, Larysa Yakovenko, Svetlana Suprunenko, Hanna Sabadosh, Vadym Gerashcenko // International Journal of Management (IJM) – ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510 –Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 108-119. (SCOPUS) DOI: 10.34218/IJM.11.5.2020.011 http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_11_05_011.pdf

 Монографії:

 1. Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – 276 p. – author’s pages 34–38.
 2. Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / авг. кол. : Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва та ін.; за заг. ред. Т. Е. Василевської. – Київ : НАДУ, 2018. – 256 с. – Авт. с. 35–58, 114–128.
 3. Модернізація галузі науки державне управління в умовах суспільних реформ в Україні : монографія / О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. О. М. Петроє, Л. І. Федулової. – Київ : НАДУ, 2020. – 552 с. – Авт. С. 333–354; 427–434.
 4. Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін: монографія / за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. Київ: ФОП Лопатіна О. O., 2021. 220 с. Авт.19–35;136-148.

 Статті в наукових фахових виданнях з державного управління:

 1. Suray I. G. Reforming of the Local Government in Ukraine: practical aspects / Suray I. G., Mazurenko M. P. // Public management – 2018. – № 1 (11) – January 2018. – P. 271–281. (Copernicus) DOI https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i11.33
 2. Suray I. G. Public management: scientific and substantive discourse / Suray I. G. // Public management – 2018. – № 5 (15) – P. 236–245. (Copernicus) DOI: 10.32689/2414-0562-2018-15-5-236-245
 3. Сурай І. Г. Стандартизація професійної підготовки державних службовців України на основі компетентнісного підходу / І. Г. Сурай, С. М. Григор’єва // Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6. – № 11-12. – С. 93–101. – Авт. с. 93–95, 100–101. DOI: 10.15421/151878
 4. Suray I. G. Features of personnel management in the police of the Lithuanian republic / Suray I. G., Pylypenko О. A. // Public management – 2019. – № 5 (20) – december 2019. – P210–223.
 5. Сурай І. Г. Особливості функціонально-компетентнісної характеристики керівника Центру надання адміністративних послуг в Україні // Публічне адміністрування та національна безпека. – – №7(15). – С. 14–20. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6234
 6. Сурай І. Г. Особливості дослідження феномену лідерства в публічному управлінні (методологічний аспект) / І. Г. Сурай // Науковий вісник: державне управління. – 2020. – № 3(5). – С. 216–227. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-3(5)-216-227
 1. Сурай І. Г., Кравчук І. В. Сучасний дискурс трактування базових дефініцій понятійно-категоріального апарату державного управління у сфері публічних закупівель / І.Г. Сурай, І.В. Кравчук // Вісн. НАДУ. – 2020. – № 4. – С. 39–47. DOI10.36030/2310-2837-4(99)-2020-39-47 http://visnyk-nadu.academy.gov.ua/issue/viewIssue/13625/7206
 1. Сурай І. Г. Публічна служба України: інституціональний підхід. Науковий вісник: державне управління. 2021. №2(8). С. 111–132. DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-2(8)-111-132

https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/172

 Статті в наукових фахових виданнях з медицини:

 1. Suray I. G. Licensing of economic activity in Ukraine health care system / I. G. Suray, V. I. Ohten / Likars’ka sprava – 2018. – № 5–6 – С. 172–179. DOI31640/JVD.5-6.2018(30) https://vrachebnoedelo.com/index.php/journal/issue/view/46
 1. Білинська М. М., Сурай І. Г., Васюк Н. О., Савіна Т. В. Визначення потреб у навчанні керівників сфери охорони здоров’я України / Білинська М. М., Сурай І. Г., Васюк Н. О., Савіна Т. В. // Медичні перспективи (WEB OF SCIENCE). – 2020. – Т. 25 (№3). – С.192–197. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.3.214872

 Статті в наукових періодичних виданнях інших держав, міжнародних виданнях:

 1. Сурай І. Г.Оптимізація функцій державного управління в Україні (важливі аспекти) // Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. – 2018. – №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2018-1-4124
 2. Suray I. et al. Public Administration and Innovation Policy in a Networked Society / Inna Suray, Svetlana Suprunenko, Olga Kartashova, Oleksandr Bondar, Vadym Gerashcenko, Roman Karpenko // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – ISSN: 2277-3878. – Volume-8. – Issue-4. – November 2019. – рр. 3604– DOI:10.35940/ijrte.D7831.118419 https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/Suvinier_IJRTE_Volume-8%20Issue-4_November_2019.pdf
 1. Suray I. et al. Strategic Investment Management and Formation of Investment Strategy of the Enterprise / Y.Makarenko, O.Honchar, S.Kudlaienko, Y.Roschyna, L.Rudych, I.Suray // Academy of Strategic Management Journal. – ISSN: Print 1544-1458, Online: 1939-6104. – Volume 18, Special Issue 1 (Strategic Research Directions), 2019. (SCOPUS) https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-inpress.html
 2. Savkov A., Suray I. et al. STEM education as the Latest Philosophy of Lifelong Learning to Develop Key Competencies of a Civil Servant / Anatolii Savkov, Inna Suray, Liudmyla Kotliar, Lіudmyla Polishchuk, Iryna Bushman, Nataliia Vasiuk // International Journal of Management (IJM) – ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510. – Volume11. – Issue 2. – February 2020. – 163–169. (SCOPUS) DOI 10.34218/IJM.11.2.2020.017 http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_2/IJM_11_02_017.pdf
 1. Suray I. et al. Transformation of Public administration in a Network Economy / Inna Suray, Nadiia Hrazhevska, Larysa Yakovenko, Svetlana Suprunenko, Hanna Sabadosh, Vadym Gerashcenko // International Journal of Management (IJM) – ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510 –Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 108-119. (SCOPUS) DOI: 10.34218/IJM.11.5.2020.011 http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_11_05_011.pdf

 Статті в інших наукових виданнях, наукові розробки

 1. Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування: стан, виклики, перспективи здійснення : наук. доп. / авт. кол. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди. – К. : НАДУ, 2018. – 180 с. – Авторські с. 24–34. http://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/4305a55a-a18d-4822-be75-fa91d80216fa.pdf
 1. Мудренко Н. В., Сурай І. Г. Впровадження механізму дипломатичних радників в державних органах України / 100 ідей для Президента та Уряду України: проєктні ініціативи у сфері публічного управління : зб. наук. пр. : у 2 т. / редкол. :  Н. І. Обушна, А. П. Рачинський, С. К.  Хаджирадєва (голова). – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 1.  – С. 110–113.
 2. Сурай І. Г., Бовкун В. М. Запровадження безперервного професійного розвитку лікарів у закладах охорони здоров’я України / 100 ідей для Президента та Уряду України: проєктні ініціативи у сфері публічного управління : зб. наук. пр. : у 2 т. / редкол. :  Н. І. Обушна, А. П. Рачинський, С. К.  Хаджирадєва (голова). – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 1.  – С. 155–157.

 Статті в енциклопедіях, словниках

 1. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с. – Авт. с.10, 23, 41–42, 44–45, 67, 157, 164, 188.

Матеріали наукових конференцій, тези доповідей

 1. Сурай І. Г. Екологічні небезпеки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей / І. Г. Сурай, С. Ю. Умарова / Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щорічн. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні, Київ, 25 трав. 2018 р. : у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – К. : НАДУ, 2018. – Т. 5. – С. 11–12.
 2. Сурай І. Г. Розмежування державних посад у міністерствах України / Сурай І. Г. / Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект : матеріали Кр. столу, Дніпро, 1 червня 2018 р. / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 92–96.
 3. Сурай І. Медіаційна роль Президента України в умовах політичної кризи / Сурай Інна, Лященко Оксана / Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ,7-8 вересня 2018 р. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. Л. Федоренка. – Київ : Вид-во Ліра – К, 2018. – С. 441–444.
 4. Сурай І. Г. Компетентність “лідерство” у сфері державної служби: діяльнісний підхід / І. Г. Сурай, І. М. Новогребельська / Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 1-2 листопада 2018 р. : у 2 т. / ред. колегія : В. С. Куйбіда, А. П. Савков. І. О. Дегтярьова та ін. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 1. – С. 384–387.
 5. Сурай І. Г. Актуальність формування в Україні парламентської служби / І. Г. Сурай, С. Г. Чалих / Європейський вимір реформування публічного управління в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листопада 2018 р. / за заг. ред. О. І. Пархоменко-Куцевіл. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – С. 105–106.
 6. Сурай І. Г. Управління персоналом державної служби в Україні: деякі системні проблеми / Сурай І. Г. / Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпро, 21 грудня 2018 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 25–27. http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2018_12_21_material_dums.pdf
 7. Сурай І. Г., Григор’єва С. М. Професійна підготовка державних службовців: дуальний підхід. Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 2019 р.): у 2 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, І. О. Дегтярьової. Київ: НАДУ, 2019. Т. 1. 248 с. C. 225–229.
 8. Сурай І. Г. Ґенеза поняття “публічна служба” / Сурай І. Г. / Європейський вимір реформування публічного управління в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22 листоп. 2019 р.) за заг. ред. О. І. Пархоменко-Куцевіл. – К. : МАУП, 2019. – 80–83.
 9. Сурай І. Г., Мудренко Н. В. Дипломатичний радник державного органу – важливий механізм координації у сфері зовнішніх зносин / Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпро, 21 грудня 2019 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 46–47.
 10. Сурай І., Васюк Н. STEM-навчання керівних кадрів соціогуманітарної сфери для досягнення цілей сталого розвитку України / Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щорічн. міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 2020 р. : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – К. : НАДУ, 2020. – Т. 1. – С. 126–128.
 11. Сурай І. Г. Удосконалення інституційного механізму науки державного управління / Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ; Братислава, 07 вересня 2020 р. / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2020. – С. 55–59. (Словаччина)
 12. Сурай І. Г. Оцінювання державних службовців та їх службової діяльності: функціонально-компетентнісний підхід. / Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпро, 25 вересня 2020 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2020. – С. 34–36.
 13. Сурай І. Г. Еволюційність парадигмальних змін у публічному управлінні – публічній службі – управлінні персоналом / Реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Переяслав, 30 жовтня 2020 р. / за ред. О.І. Пархоменко-Куцевіл. Переяслав, 2020. – С. 178–185.
 14. Сурай І. Г. Публічна служба депутатів міських рад / Проблеми місцевого самоврядування в сучасній Україні: стан та перспективи їх подолання: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав, 16 квітня 2021 р. Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021. С. 25–27.
 15. Сурай І. Г. Модернізація змістовного контенту навчання щодо формування кадрової політики у публічній сфері. Модернізація професійної підготовки державних службовців в умовах глобальних викликів та сучасних змін в суспільстві : зб. тез міжнар. круглого столу, Україна–Литовська Республіка, 08 лип. 2021 р., м. Київ / редкол. : Ольга Андрєєва, Ірина Криворучко, Наталія Ларіна ; за заг. ред. Лариси Комахи. Київ : Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2021. С.163–164. URL : http://ipacs.knu.ua/pages/osn/2/news/1850/files/1231.pdf
 16. Сурай І. Г. Модернізація конкурсної процедури в державній службі України. Реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві. матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав, 29 жовтня 2021 р. Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021. С. 281–284.

 Підручники, посібники

 1. Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, С. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. –384 с. – Авт. с. 166 –195. http://www.dridu.dp.ua/biblioteka/doc/Publichna_sluzhba.pdf
 2. Сурай І. Г. Публічна служба / Кадровий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. для слухачів дистанц. курсу навч. дисципліни “Публ. Служба / Кадр. менеджмент” (спец. “Публ. упр. та адміністрування”) / І.Г. Сурай. – Київ : НАДУ, 2018. – 185 с. – Режим доступу : http://my.academy.gov.ua/close/store/books
 3. Управління персоналом в органах публічної влади : навчальний посібник для слухачів дистанційного курсу; навчальний модуль “Управління персоналом в органах публічної влади” (Професійна програма підвищення кваліфікації). / укл. : Сурай І. Г. [Електронний ресурс] – НАДУ, 2020. – 98 с.
 4. Сурай І. Г. Управління персоналом в публічній службі [Електронний ресурс] : навч. посіб. для слухачів дистанц. курсу навч. дисципліни “Управління персоналом в публічній службі” (спец. “Публ. упр. та адміністрування”) / І. Г. Сурай. – Київ : НАДУ, 2020. – 217 с. – Режим доступу : http://my.academy.gov.ua/close/store/books/%7BFED1CD49-9961-4FE1-80B3-54B9FCD50BC6%7D/index.html
 5. Пархоменко-Куцевіл О. І., Сурай І. Г., Аль-Атті І. В. Теорія та практика реформ в Україні: навч. посіб. – Переяслав, Кам‘янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2021. – 188 с.

 Навчально-методичні матеріали

 1. Публічна служба / Кадровий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. рек. для слухачів дистанц. курсу навч. дисципліни “Публ. Служба / Кадр. менеджмент” (спец. “Публ. упр. та адміністрування”). / укл. І. Г. Сурай. – Київ : НАДУ, 2018. – 42 с. – Режим доступу : http://my.academy.gov.ua/close/staff/
 2. Публічна служба / Кадровий менеджмент [Електронний ресурс] : слов. для слухачів дистанц. курсу навч. дисципліни “Публ. Служба / Кадр. менеджмент” (спец. “Публ. упр. та адміністрування”). / укл. І. Г. Сурай. – Київ : НАДУ, 2018. – 29 с. – Режим доступу : http://my.academy.gov.ua/close/store/books/%7B7025266F-7BBA-49F0-89BE-134292130E17%7D/Slovnyk_PS_KM.pdf
 3. Управління персоналом в публічній службі : методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни “Управління персоналом в публічній службі” (спеціальність “Публічне управління та адміністрування”). / укл. Сурай І. Г. [Електронний ресурс] – НАДУ, 2020. – 37 с. – Режим доступу : http://my.academy.gov.ua/close/staff/
 4. Управління персоналом в публічній службі [Електронний ресурс] : слов. для слухачів дистанц. курсу навч. дисципліни “Управління персоналом в публічній службі” (спец. “Публ. упр. та адміністрування”). / укл. І.Г. Сурай. – Київ : НАДУ, 2020. – 30 с. – Режим доступу :  http://my.academy.gov.ua/close/store/books/%7BFED1CD49-9961-4FE1-80B3-54B9FCD50BC6%7D/Slovnyk_UPPS.pdf

Досвід наукової діяльності: 22 р. (державне управління). Зокрема, брала участь у науково-дослідницьких проєктах:

відповідальний виконавець НДР Національної академії державного управління при Президентові України “Реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні” (0115U004058), 2018 р.

провідний науковий співробітник НДР Національної академії державного управління при Президентові України «Стан та перспективи розвитку науки державного управління» (0118U000633), 2018-2020 рр.

провідний науковий співробітник НДР Національної академії державного управління при Президентові України «Інституціоналізація публічного управління та публічної служби в Україні» (0119U101580), 2019 р.

провідний науковий співробітник НДР Національної академії державного управління при Президентові України «Інституціоналізація публічної служби в Україні: теорія та практика» (0120U101668), 2020-2021рр.

Дисертаційні дослідження:

1) Державне управління аграрним сектором економіки України: функціонально-структурний аспект (25.00.02 – механізми держ. упр, 2005 р.;

2) Формування й розвиток еліти в державному управлінні України (25.00.03 – державна служба, 2014 р.)

 Наукові інтереси: публічне управління (різні аспекти), еліта (формування й розвиток), лідерство, управління персоналом в публічній службі, державна служба, державне управління аграрним сектором економіки, механізми державного управління

Досвід роботи на державній службі: 9,5 років.

Досвід педагогічної діяльності: понад 15 років (державне управління) зокрема, в Національній академії державного управління при Президентові України, Національному аграрному університеті,  Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, включає досвід роботи у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців: розробка програм, проведення аудиторних занять та тренінгів.

Дисципліни, які викладає в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника: «Теорія та історія публічного управління»; «Організація і методика публічного управління»; «Кар’єра службовця»; «Публічні інститути і процеси»; «Лідерство та управління персоналом».

 Підвищення кваліфікації (стажування):

 1. International Mind Education Institute (Korea), Mind Training (навчання) у Києві протягом 15-17 березня та 25-27 квітня 2016 р., сертифікат: Mind Education Specialist Training hosted by International Mind Education Institute, April 27, 2016, President of IMEI (сертифікат із Кореї);
 2. International Institute of Innovations «Science – Education –Development» (Warsaw, Poland), Training course «Economics and Public Administration»: The Titles of the Work are: «Public Management and Administration in the Countries of European Union».The total training period іs six months: from 1st of June 2016 to 30th of November 2016. Total – 150 hours. Certificate of training № 77, 30 November 2016 (Warsaw, Poland).
 3. German-Ukrainian School of Governance e.V. (GUSG)Berlin, Germany. Seminar Business Game and Project Management to develop a Bachelor programmer in Public Management and Administration, Certificate, 12-16 February 2017, Berlin, German
 4. EU’ Project Association 4U(Kyiv, Ukraine): 4-6 sept.2017 р., three-days training aimed at enhancing competences of participants in Evidence Based Public Policy-Making; – 3 Nov. 2017 р. four-days (32 hours) training aimed at enhancing competences of participants in Evidence Based Public Policy-Making, Certificate of Trainer (evidence-based public policy making: policy, design, planning, implementation and monitoring).
 5. НАДУ при Президентові України, Науково-методологічний семінар «Прийняття управлінських рішень в індетермінованих умовах: проблеми, сучасні методи, технології забезпечення ефективності», Свідоцтво про участь, Київ, 22 січня 2018 р.
 6. НАДУ при Президентові України, Методологічний семінар-тренінг «Розвиток компетентностей експертно-аналітичної діяльності», Сертифікат про участь, Київ, 3 жовтня 2018 р.
 7. НАДУ при Президентові України, Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр͔”, “магістр”, “доктор філософії”, “доктор наук” за спеціальністю 281 ”Публічне управління та адміністрування”, 15 березня 2019 р., 144 год.
 8. НАДУ при Президентові України, Школа педагогічної майстерності, 9 год. (10-11 вересня 2020 р.) Сертифікат про підвищення кваліфікації, Київ, 11 вересня 2020 р. №77-09-2020;
 9. НАДУ при Президентові України, Школа педагогічної майстерності, 12 год. (12 – 26 березня 2021) Сертифікат про підвищення кваліфікації, Київ, березень 2021р. №64-03-2021
 10. Університет Григорія Сковороди в Переяславі, І Всеукр. Наук-практ. Інтернет-конф «Проблеми місцевого самоврядування в сучасній Україні: стан та перспективи їх подолання», 8год.(0,3 кредита), Сертифікат про участь, Переяслав, 16 квітня 2021 р.
 11. Університет Григорія Сковороди в Переяславі, ІІ міжнар. Наук-практ. Конф «Реформування процесів ПУ в сфері освіти та науки у Глобалізаційному та інформаційному суспільстві», 8год.(0,3 кредита) Сертифікат про участь, Переяслав, 11 червня 2021 р.
 12. Centre d’Études sur l’Actuel et le Quotidien (France), L’ÉCOLE UKRAINIENNE DES ARCHÉT YPES (Ukraine), Treizième Séminaire international théorique et méthodologique À la mémoire d’Oleg Amosov “ARCHÉTYPES ET ADMINISTRATION PUBLIQUE: D’UN IMAGINAIRE AUX TECHNOLOGIES DU MODERNE POSTMODERN”, Certificat №50, 30.07.2022

Електронні бібліотеки:

Google scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=34Jb1_kAAAAJ&view_op=list_works

ORCID – https//orcid.org/0000-0003-4377-2724

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215425591.