Управління навчальним закладом (магістерський рівень)

Навчальний план

Спеціальність 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Освітній рівень магістр (1,4 роки)

ЗАВАНТАЖИТИ