Управління навчальним закладом

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

2018/2019

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціалізація “Управління навчальним закладом”

магістерський  рівень

ЗАВАНТАЖЕННЯ