Інформація щодо освітнього процесу

Графік навчального процесу у 2021/2022 н.р. для докторів філософії

Розпорядження «Про організацію навчання в аспірантурі у 2021/2022 н.р.» 

РОЗЛАД ЗАНЯТЬ

Здобувачі ступеня доктора філософії 2018-2019 років вступу, дисципліни вільного вибору вивчають у 3-му семестрі. Здобувач обирає 3 навчальні дисципліни.

Здобувачі, які вступили в аспірантуру у 2020-2021 році, дисципліни вільного вибору вивчають у 3-му та 4-му семестрах. Аспірант обирає для вивчення у 3-му семестрі 3 екзаменаційні та 1 залікову навчальні дисципліни та для вивчення у 4-му семестрі 1 екзаменаційну та 1 залікову навчальні дисципліни. Посилання для ознайомлення з силабусами дисциплін.

СПИСКИ ГРУП

 

Аспірантам 1 року навчання

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою університету для кожної спеціальності. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспіранта складається з освітньої та наукової складових.

  1. Зразок розгорнутого плану-проспекту дисертаційного дослідження аспіранта (докторанта).
  2. Зразок оформлення загального навчального плану роботи аспіранта .

Програмові вимоги до іспитів зі спеціальностей.

Індивідуальний план роботи аспіранта