Атестація

Атестація випускників освітньої програми «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням освітньої кваліфікації: магістр менеджменту.

Переглянути Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт для студентів ОР “магістр” за спеціальністю 073 “Менеджмент” ОП “Управління навчальним закладом” 

Тематика дипломних робіт 2022 р.

Дорожня карта до написання магістерської роботи тут

 Правила оформлення списку використаних джерел

 Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат.