Бізнес-адміністрування (магістерський рівень)

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

2018/2019

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціалізація «Бізнес-адміністрування»

магістерський  рівень

ЗАВАНТАЖЕННЯ