ЖУК ОЛЬГА ІВАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент,

завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Жук Ольга Іванівна –кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування

В 2003 р. закінчила Прикарпатський університет імені Всиля Стефаника з присвоєнням кваліфікації “Бухгалтера-економіста” за спеціальністю “Облік і аудит”.

Після закінчення навчання працювала бухгалтером на ВАТ “Івано-Франківський лісокомбінат”, згодом вступила до аспірантури.

З 2005 р. працює у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

У 2008 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему “Удосконалення галузевої структури виробництва у сільськогосподарських підприємствах”.

В 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

З 2019 р. очолює кафедру управління та бізнес-адміністрування.

 1. Жук О.І. Адміністрування єдиного податку в умовах змін в системі оподаткування / О.І. Жук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: В-во Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – 2015. – Випуск 11 Том 1. – С. 168-174
 2. Жук О.І. Менеджмент торговельно-біржової діяльності / Д.І.Шеленко, О.І. Жук, С.І. Баланюк // Cталий розвиток економіки. Міжнар. наук.-практ. журнал. – 2016. – С. 54-60
 3. Жук О.І. Роль підприємства у торгівельній діяльності / Д.І.Шеленко, О.І. Жук, С.І. Баланюк // Cталий розвиток економіки. Міжнар. наук.-практ. журнал. – 2016. – С. 82-88
 4. Жук О.І. Управління витратами як складова управління підприємством/ О.І. Жук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: В-во Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – 2016. – Вип. 12. – С. 82-86
 5. Жук О.І. Податковий контроль як складова системи адміністрування податків та зборів / О.І. Жук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. журнал / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: В-во Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – 2017. – Випуск 13 Том 1. – С. 53-58
 6. Жук О.І. Аналіз потенціалу розвитку ринку відновлювальної енергетики в Україні/ О.І. Жук // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Економіка. – 2017. – Випуск XІІ. – С. 262-266 . (фаховий укр.)
 7. Reforming taxation system under conditions of European integration / О. I.Zhuk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 4,  No. 3-4 (2017), Р. 82-88
 8. Жук О. Стадії функціонування суб’єктів бізнесу / О.Жук, А. Григорчук // Матеріали  Міжнародного науково-практичного семінару 19-20 квітня 2018 року “Соціально-економічнийрозвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення”. – Бережани, 2018. – С. 154-157
 9. Жук О. Адміністрування податків в умовах нестабільного середовища / О.Жук, С. Шкурган // Матеріали Науково-практичного семінару 1 червня 2018 року “Організаційно-економічні аспекти інноваційного розвитку системи управління”. – Івано-Франківськ. Видавництво ПП Голіней, Івано-Франківськ, 2018. – С. 45-47
 10. Жук О. Розробка фінансової стратегії у забезпеченні конкурентних переваг підприємства / О. Жук, М. Семенців// Матеріали Науково-практичного семінару 1 червня 2018 року “Організаційно-економічні аспекти інноваційного розвитку системи управління”. – Івано-Франківськ. Видавництво ПП Голіней, Івано-Франківськ, 2018. – С. 135-138
 11. Zhuk О. I. TAX CONTROL IN THE SYSTEM OF TAXES ADMINISTRATION / О. I. Zhuk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Vol. 5,  No. 3-4 (2018), Р. 50-56

Навчально-методична діяльність

Автор понад 30 праць навчально-методичного серед яких  методичні рекомендації з вивчення окремх дисциплін та написання курсових і  дипломних робіт та методичні рекомендації з проходження виробничої переддипломної практики.

Здійснює керівництво магістерськими роботами та займається підготовкою студентів до участі у наукових конференціях.

Дисципліни, які викладає: фінансовий менеджмент, адміністрування податків у бізнесі, фінанси підприємств у бізнес-структурах,.

 

Наукова діяльність

Науковий доробок складає понад 80 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Серед яких 4 колективні монографії, 30 статтей у фахових виданнях, в т.ч. 1 у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, 30 матеріалів тез конференцій.

 

Учасник науково-дослідного проекту “Розробка інвестиційного паспорта м. Снятин” (2014 р.).

Учасик розробки Комплексної програми перспективи агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Івано-Франківської області у 2005-2010 роках і на період до 2015 року.

Співавтор “Програми інвестиційного розвитку міста Івано-Франківська” (2015 р.).

Учасник реалізації проекту “Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку твердого біопалива України” (2018 р.).

 

Наукові інтереси: особливості адміністрування податків у бізнес структурах, інноваційні підходи щодо управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання.

Підвищення кваліфікації

 1. Тренінг з фінансової грамотності, проведений представниками компанії OVB в Україні (2013 р.).
 2. Тренінг “Е-врядування”, проведений Консультативно-тренінговим центром “Підтримка підприємництва” (2013 р.).
 3. Тренінг-курсу “Парус-підприємство 7.40” модуль “Менеджмент і Маркетинг” з правом викладання (2016 р.).
 4. Онлайн-курс “Фінансовий менеджмент” платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus (2018 р.).
 5. Онлайн-курс “Підприємництво. Власна справа в Україні” платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus (2018 р.).
 6. Онлайн-курс “Креативне мислення” платформа онлайн-курсів BYM ONLINE (2019 р.).
 7. Онлайн-курс “Дизайн-мислення для інновацій” платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus (2019 р.).

 

Нагороди

У 2018 р. отримала нагороду Івано-Франківської обласної державної адміністрації Івано-Франківської обласної ради “За вагомі досягнення у галузі науки та освіти”.