Робочі навчальні програми/Силабуси

ОПП “Управління навчальним закладом”

Вибіркові компоненти ОП
ВК 15 Менеджмент організацій Силабус
ВК 16 Бізнес-планування інвестиційних проектів Силабус
ВК 17 Правові аспекти управління навчальним закладом Силабус
ВК 18 Психологія управління Силабус
ВК 19 Управління проєктами в навчальних закладах Силабус
ВК 20  Соціальні комунікації в управлінні Силабус
ВК 21 Методи прийняття управлінських рішень  Силабус
ВК 22 Project manager в управлінській діяльності  Силабус
ВК 23 Креативний менеджмент  Силабус
ВК 24 Тайм-менеджмент Силабус
ВК 25 Дисципліна загальноуніверситетського каталогу Силабус 
ВК 26 Діловий етикет педагога Силабус
ВК 27 Soft skills для управлінців Силабус
ВК 28 PR-менеджмент і бренд-менеджмент силабус
ВК 29 Івент-менеджмент  Силабус
ВК 30 Ораторське мистецтво для педагога Силабус
ОК1 Методологія та організація наукових досліджень в менеджменті  Силабус