Захисти звітів ОР магістр

Упродовж минулого тижня у змішаному форматі (в аудиторії та онлайн) відбулись захисти звітів з виробничої практики ОР магістр, ОП Бізнес-адміністрування. Дуже практичні доповіді і величезний досвід наших магістрантів вражає 🙂

Загальна інформація

Освітньо-професійна програма «Менеджмент у сфері інформаційних технологій» з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблена на основі Стандарту вищої освіти України галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» (29.10.2018 р. №1165), затверджено Вченою радою Прикарпатського національного Читати далі