Бінарні заняття – сучасні підходи до навчання

На базі кафедри управління та бізнес-адміністрування започатковано проведення бінарних занять в рамках дисциплін “Бренд-менеджмент” та “Івент-менеджмент”, “Соціальна відповідальність” та “PR-менеджмент”. Відмітимо, що бінарні заняття – це ефективна форма реалізації міжпредметних зв’язків та інтеграції навчальних дисциплін. Це приклад використання інноваційних форм проведення навчальних занять, яке застосовують викладачі з кількох дисциплін. Так, 2 жовтня студентами було розпочато презентування власного досвіду у роботі таких компаній, як 7dreamsport, IRBIS, АТ “Івано-Франківськгаз”. Студентами було систематизовано теоретичну інформацію та наведено характеристику сфери діяльності та легенди компанії; формулювання місії, філософії та цінностей бренду; розроблено графічне оформлення бренду; подано характеристику PR-інструментів, які будуть використані в роботі, участь у благодійних проєктах (спонсорство), групи в соціальних мережах та чат-боти, продемонстровано зручний сайт із формою для зворотного зв’язку, використано колаборації з блогерами та роботу з лідерами думок та інші ефективні інструменти. Очікуємо на наступні цікаві презентації.