Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики 2021 (завантажити)

 

Іноземна мова (англійська).

Методичні вказівки для семінарських занять 2021

Методичні вказівки для семінарських занять 2020

 

Організація наукової діяльності.

Методичні вказівки для семінарських занять 2021

Методичні вказівки для семінарських занять 2020

 

Філософія і методологія науки.

Методичні вказівки для семінарських занять 2021

Методичні вказівки для семінарських занять 2020

 

Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика.

Методичні вказівки для семінарських занять 2021

Методичні вказівки для семінарських занять 2020

 

Управління науково-дослідницькими  проєктами

Методичні вказівки для семінарських занять 2021

Методичні вказівки для семінарських занять 2020

 

Електронне урядування та електронна демократія у сталому розвитку

Методичні вказівки для семінарських занять 2021

 

Державна політика та регіональний розвиток

Методичні вказівки для семінарських занять 2021

 

Місцеве самоврядування та територіальна організація  влади в Україні

Методичні вказівки для семінарських занять 2021

 

Публічні фінанси та бюджетування

Методичні вказівки для семінарських занять 2021

 

Методичні рекомендації Проекти та інструменти модернізації_ПУ

Методичні рекомендації Публічне управління економікою та її галузями

Методичні рекомендації Управління проектами в ПС

Плани практичних занять Інноваційні педагогічні технології

Плани практичних занять Лідерство та управління персоналом

Методичні рекомендації Правові аспекти

Методичні рекомендації Організація та методика публічного управління та адміністрування

Методичні рекомендації Маркетингові дослідження в публічному управлінні

Методичні рекомендації_Soft skills та комунікації в публічному управлінні

Методичні рекомендації_English Grammar for PhD Students

Методичні рекомендації Iнформаційно-аналітичні та комунікативні технології в наукових дослідженнях

Плани_ПЗ_Теорія та історія публічного управління