Опитування Центру забезпечення якості університету

Опитування стейкхолдерів здійснюється відповідно до «Положення про моніторинг і оцінювання процесів забезпечення якості освіти» наказ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» № 217 від «09» квітня 2021 р.

ЛІНК Положення про моніторинг і оцінювання процесів забезпечення якості освіти

 

Загальну координацію опитувань здійснює Центр забезпечення якості університету (ЛІНК НА ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ). Результати опитувань використовуються для самооцінки освітньої програми, оцінки ступеня задоволеності певних стекхолдерів якістю освітніх послуг, оцінки роботи кафедри, а також для вироблення шляхів покращень та усунення невідповідностей.

 

Анкета опитування здобувачів наукового ступеня PhD (спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування ПНУ ім. В. Стефаника)

Анкета опитування роботодавців здобувачів наукового ступеня PhD (спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування ПНУ ім. В. Стефаника)

Анкета опитування випускників наукового ступеня PhD (спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування ПНУ ім. В. Стефаника)

Анкета опитування викладачів наукового ступеня PhD (спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування ПНУ ім. В. Стефаника)

Анкета опитування адміністрації наукового ступеня PhD (спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування ПНУ ім. В. Стефаника)

 

Результати опитування 2020/2021

Результати опитування здобувачів, викладачів, випускників, адміністрації та роботодавців за ОНП 281 «Публічне управління та адміністрування»

Таблиця результатів опитування здобувачів, викладачів, випускників, адміністрації та роботодавців за ОНП 281 «Публічне управління та адміністрування»