Програмові вимоги до іспитів

Soft skills for public management

Strategic management in public institution

Адміністративне право

Аналіз та оптимізація бізнес-процесів

Ділова етика і комунікація у публічній сфері

ІКТ в електронному врядуванні

Менеджмент публічних інституцій та організацій

Методи прийняття управлінських рішень

Міжнародне публічне управління та євроінтеграція

Організація праці та документознавство

Основи держави і права

Основи менеджменту та адміністрування

Підготовка та плануваня проектів соціального розвитку

Підготовка та управління інфраструктурних проєктів

Психологія в публічному управлінні

Стратегічне управління у публічній сфері

Тайм-менеджмент і діловодство

Управління в сфері ЖКГ, транспорті та зв’язку

Управління на макро- та мікрорівні

Управління персоналом у публічній сфері

Управління проектами та цільовими програмами

Management and Administation

Marketing management

English for Public Management

Business English

Менеджмент публічних інституцій та організацій

Економічна політика